elba logo

Kestävä kehitys Villa Elbassa

Ympäristöpolitiikkamme

Nuorisokeskus Villa Elba on valtakunnallinen nuorisokeskus, jolla on yleishyödyllinen ja yhteiskunnallinen tehtävä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.

Villa Elba haluaa olla mukana rakentamassa nuorille kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa

Haluamme, että kestävän kehityksen periaatteet ovat näkyvissä eri toiminnoissamme: kasvatustyömmePolku vihreässä metsässä sisällössä, nuoriso-ja aikuisasiakkaidemme käyntikokemuksissa sekä henkilöstömme arjen työmenetelmissä.

Haluamme kehittää toimintaamme ja toimintaympäristöämme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä kannustaa nuoria kestävien elämäntapojen omaksumiseen ja aktiiviseen osallistumiseen tulevaisuuden kestävän yhteiskunnan rakentamisessa.

Kasvatustyö ja asiakkaiden kestävien valintojen tukeminen

Painotamme kasvatustyössämme luontosuhteen rakentumista, kestävien elämäntapojen oppimista, ihmisoikeuksia ja monikulttuurista kohtaamista. Toimimme myös näitä teemoja edistävien kasvattajien verkostoissa ja pyrimme näin vaikuttamaan kasvatustyöhön paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Haluamme tarjota asiakkaillemme malleja ja vinkkejä ympäristöystävällisempiin elämäntapoihin. Haluamme myös antaa asiakkaillemme, erityisesti nuorille, mahdollisuuden osallistua ympäristötyöhömme ja sen kehittämiseen.

Ympäristökuormituksen vähentäminen ja alueen kehittäminen

Tähtäämme tulevaisuudessa ympäristökuormituksemme vähentämiseen pyrkimällä:

  • veden ja energiankulutuksen vähentämiseen,
  • jätteiden määrän vähentämiseen sekä jätteiden materiaalien hyödyntämisasteen parantamiseen jätelajittelua kehittämällä,
  • elintarvikkeiden hävikin vähentämiseen
  • ympäristökuormituksen vähentämiseen muiden hankintojen sekä kuljetusten osalta.

Haluamme kehittää Villa Elban aluetta seudun arvokasta luontoa, huvilamaista kulttuurimaisemaa ja historiaa vaalien ja kunnioittaen.

Lisätietoja:

Katso Suomen nuorisokeskusten arvot  Tietoa meistä