elba logo

Vastuullisuus Villa Elbassa

Vastuullisuus Villa Elbassa

Green Key -sertifioituna kohteena olemme sitoutuneita kehittämään toimintaamme kestävän matkailungreenkey_logo periaatteiden mukaisesti. Green Key -merkki on todistus laajamittaisesta ympäristötyöstä ja majoitusalalle suunniteltujen kansainvälisten ympäristökriteerien täyttymisestä. Se tarkoittaa, että olemme sitoutuneet henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen.

Arvoihimme kuuluvat mm. solidaarisuus ja yhdenvertaisuus, elämän ja ympäristön kunnioittaminen. Näihin arvoihin sisältyy myös vastuullinen toiminta. Valtakunnallisena nuorisokeskuksena tehtävämme on tarjota esimerkkejä sidosryhmillemme, lapsi- ja nuorisoryhmille ja muille asiakkaille kuinka toimia vastuullisesti. Kestävää kehitystä olemme tukeneet toiminnassamme jo pitkään moni eri tavoin, koska pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme sekä viestimään siitä avoimesti ja vastuullisesti.

Lue lisää Green Keystä

Mitä on kestävä kehitys? – Ympäristöministeriö

Myös sinä voit vaikuttaa valinnoillasi

Me teemme omalta osaltamme jo paljon vastuullisuuden eteen mutta kehitystoimet eivät yksinään riitä, vaan vastuullinen matkailu vaatii yhteen hiileen puhaltamista meiltä kaikilta.

Mitä sinä voit matkailijana tehdä, jotta matkailusta koituisi mahdollisimman vähän haittaa ilmastolle sekä matkakohteelle ja sen asukkaille. Yhdessä me voimme varmistaa, että yhteinen kotimme säilyy elinvoimaisena ja matkailu voi jatkua myös tulevaisuudessa.

Lue lisää Vastuullinen matkailija

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan vastuullisuussuunnitelmaamme

Green-Key-Vastuullisuussuunnitelma 2024 – 2026 Nuorisokeskus Villa Elba 

Ympäristöpolitiikkamme

Ympäristötavoitteemme 2024-2026

ENERGIATEHOKKUUS JA UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ:
 • Tavoitteenamme on vähentää energiankulutusta talon toiminnoissa ja lisätä uusiutuvan energian osuutta.
 • Villa Elba on sitoutunut henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen.
 • Ohjeistamme asiakkaitamme, että energiasäästön kannalta on tärkeää, että ulko-ovea ei pidetä auki turhaan, ja että ikkunat pidetään suljettuina sekä valot sammutetaan poistuessa majoitustiloista.
 • Asiakkaita ohjeistetaan huolehtimaan, ettei vettä kulu turhaan.
 • Pidemmillä leireillä ja vierailuilla vaihdamme pyyhkeet vain tarpeen mukaan/pyynnöstä.
 • Liitymme Motivan energiatehokkuussopimukseen energiatehokkuuden parantamiseksi ja otamme käyttöön aurinkoenergiaa tai muita uusiutuvia energialähteitä.
 • Olemme ottaneet käyttöön hiilijalanjälkimittarin, ja sitoudumme tekemään ilmastonmuutosta hillitseviä toimia.
 • Toimimme yhteistyössä muiden nuorisokeskusten kanssa kehittäen nuorisokeskustoimintaan sopivaa ja toimivaa hiilijalanjälkilaskuria. Toimintasuunnitelma sisältyy Green Key:n vuosittaisiin tavoitteisiin ja Villa Elban omaan vuosisuunnitelmaan.
JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS:
 • Pyrimme minimoimaan jätteen määrä ja lisäämme kierrätyksen osuutta.
 • Huolehdimme jätteiden asianmukaisesta lajittelusta jätelain ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
 • Ohjeistamme asiakkaita kierrättämään oikein.
 • Kehitämme ja toteutamme jätteen lajittelua edistäviä kampanjoita ja koulutuksia henkilökunnalle, vapaaehtoisille ja vierailijoille.
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET HANKINNAT:
 • Suosimme sertifioituja, ekologisia ja kestäviä tuotteita sekä palveluita.
 • Pyrimme ostamaan huonekaluja käytettynä tai kunnostamaan vanhaa.
 • Olemme osa Kokkolan kaupungin konsernia, jonka hankintaohjetta seuraamme, sekä noudatamme hankintalakia.
 • Pienemmissä hankinnoissa hankintapäätökseen vaikuttaa hinnan lisäksi mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi keittiön raaka-aineiden paikallisuus ja yleisesti tunnustetut sertifioinnit, jotka takaavat tuotteiden ja palvelujen vastuullisuuden.
 • Teemme paikallisten yrittäjien kanssa yhteistyötä. Tarjoamme mahdollisuuden myös mm. paikallisille käsityöläisille ja taiteilijoille myydä tuotteitaan myymälässämme.
VASTUULLISET RUOKAKÄYTÄNNÖT JA BIOJÄTTEEN VÄHENTÄMINEN:
 • Suosimme paikallisia, luomu- lähi-  ja eettisiä ruokavaihtoehtoja.
 • Tarjoamme lounaalla joka päivä kasvisvaihtoehdon sekä lisäksi tarjoamme kerran viikossa ainoastaan vegaanista ruokaa.
 • Minimoimme ruokahävikkiä ja kehitetään kestäviä ruoanvalmistustapoja. Asiakkaamme ohjeistetaan ottamaan ruokaa lautaselle vain tarpeen mukaan ja kerrotaan, että ruokaa voi aina hakea lisää.
 • Ruokaa valmistetaan tilausten mukaan tarvittava määrä.
 • Keittiö punnitsee ja dokumentoi päivittäin märkäjätteen määrän, ja analysoi mistä johtuu mahdollinen suurempi määrä, sekä tekee tarvittavat toimenpiteet vastaisuuden varalle
 • Mahdollinen ylijäämäruoka tarjotaan päivittäin ResQ-hävikkiruokasovelluksen kautta kuluttajille edullisesti.
ILMASTOYSTÄVÄLLISET KULJETUKSET:
 • Edistämme kestäviä liikkumismuotoja, kuten pyöräilyä ja kävelyä. Olemme pyöräily-ystävällinen kohde ja kuulumme Bikeland -verkostoon. Pyöräilevillä asiakkailla on mahdollisuus huoltaa pyöränsä meillä ja kerromme mielellämme lähialueen reiteistä ja pyöräpalveluista. Tarjoamme myös sähköpyörille latauspisteen ja säilytyksen.
 • Tarjoamme kannustimia ja tietoa henkilökunnalle ja vierailijoille julkisen liikenteen käytöstä.
 • Tarjoamme asiakkaille ja henkilökunnalle sähköauton latauspisteiden käyttömahdollisuus.
YMPÄRISTÖKASVATUS:
 • Ympäristökasvatus jatkuu vahvana ja tärkeänä osana toimintaamme, tarjoamme tietoa kestävästä elämäntavasta ja ympäristöasioista nuorille ja vierailijoille.
 • Vahvistamme luonto- ja ympäristökasvatusta tarjoamalla ohjelmia, koulutuksia ja aktiviteetteja, jotka lisäävät tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja kestävästä kehityksestä.
 • Muistutamme asiakkaita hyvästä retkietiketistä
VIHREIDEN SERTIFIKAATTIEN VAHVISTAMINEN:
 • Päivitämme ja laajennamme Green Key -sertifikaattiin liittyviä toimenpiteitä.
 • Osallistumme aktiivisesti muihin ympäristösertifikaatteihin, kuten Sustainable Travel Finland ja Portaat Luomuun -ohjelmiin.
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN MARKKINOINTI:
 • Kehitämme markkinointiviestintää, joka korostaa Villa Elban ympäristövastuullisia käytäntöjä.
 • Hyödynnämme digitaalisia kanavia vähennämme painotuotteiden käyttöä.
 • Teemme yhteistyötä Visit Kokkolan kanssa mm. STF Finland -merkin hakuprosessin kanssa.
 • Villa Elba on osa Kokkolan kansallista kaupunkipuistoa, ja teemme yhteistyötä myös esimerkiksi Elban lähialueiden luontopolun opasteiden suunnittelussa Kokkolan kaupungin ympäristötoimiston kanssa.
YHTEISÖLLINEN OSALLISTUMINEN:
 • Kannustamme vierailijoita, henkilökuntaa ja vapaaehtoisia osallistumaan ympäristötavoitteiden saavuttamiseen
 • Henkilökuntaamme koulutetaan toimimaan ekologisesti ja yhdessä pyrimme kehittämään toimintaamme ympäristöä säästävämmäksi.
 • Järjestämme yhteisöllisiä tapahtumia ja tempauksia ympäristötietoisuuden lisäämiseksi
 • Järjestämme paikallisille tapahtumia, kuten Elban Tonttupolku (päiväkotiryhmät) ja Elban Talvipäivä (paikalliset yhdistykset ja seurat).
TURVALLISUUS
 • Noudatamme lakisääteisiä perusteita ja turvallisuuden ylläpitämiseksi meillä on ajan tasalla oleva riskikartoitus, pelastussuunnitelma, leirien- ja ryhmien turvallisuusohjeet ja turvallisuusohjeet asiakkaille.
 • Henkilökunta ja johto miettivät turvallisuusasioita säännöllisesti ja työsuojeluvaltuutetun kanssa arvioidaan työsuojeluasioita
 • Henkilöstö saa heti perehdytysvaiheessa sekä vuosittain koulutusta turvallisuusasioista. Henkilökuntamme käy esimerkiksi ensiapukoulutuksen ja paloturvallisuuskoulutuksen.
 • Varmistamme, että henkilöstöllä ja kaikilla asiakkaillamme on meillä fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ympäristö
EETTINEN VASTUULLISUUS
 • Otamme toiminnassamme huomioon paitsi fyysisen turvallisuuden, myös henkisen turvallisuuden. Villa Elba onkin julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi.
 • Syrjinnästä vapaa alue -kampanja on kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen kampanja, jonka avulla organisaatiot ja työyhteisöt voivat kertoa sitoutumisestaan syrjimättömyyden periaatteeseen.
 • Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista Lue lisää.
 • Meillä on yhteiset pelisäännöt henkilöstölle sekä toimintaohjeet vierailijoille, sekä yhdenvertaisuussuunnitelma.
 • Sitoudumme korruption vastaiseen toimintaan osaltamme.
 • Pyrimme kehittämään esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Teemme toiminnan esteettömyyden ja saavutettavuuden arviointia vuosittain.
TALOUDELLINEN VASTUULLISUUS
 • Pyrimme kannattavaan liiketoimintaan kilpailukyvyn parantamisen.
 • Hankimme paikallisia tuotteita ja teemme yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa
Skip to content