elba logo

Nuorisokeskus Villa Elba on valtakunnallinen nuorisokeskus, jolla on yleishyödyllinen ja yhteiskunnallinen tehtävä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.

Villa Elba haluaa olla mukana rakentamassa nuorille kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa

Haluamme, että kestävän kehityksen periaatteet ovat näkyvissä eri toiminnoissamme: kasvatustyömme sisällössä, nuoriso-ja aikuisasiakkaidemme käyntikokemuksissa sekä henkilöstömme arjen työmenetelmissä.

Haluamme kehittää toimintaamme ja toimintaympäristöämme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä kannustaa nuoria kestävien elämäntapojen omaksumiseen ja aktiiviseen osallistumiseen tulevaisuuden kestävän yhteiskunnan rakentamisessa.

Olemme sitoutuneet ehkäisemään ja vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia ja työskentelemme aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi jatkuvasti toimintaamme kehittämällä ja uusia tavoitteita vuosittain asettamalla. Ympäristön ja elämän kunnioittaminen kuuluu Villa Elban arvoihin ja strategiamme sisältää ympäristötavoitteet. Yrityksemme työympäristö on turvallinen ja riskien- ja kriisinhallinta on huomioitu toiminnassamme. Koulutamme jatkuvasti henkilökuntaamme, ja viestimme sekä henkilöstölle että vieraillemme kestävän kehityksen toimistamme ympäristötietoisuuden ja -sitoutumisen lisäämiseksi.

Sitoudumme kaikkien ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun ja oikeuksiin ja torjumme korruptiota sekä lapsiin, teini-ikäisiin, naisiin, vähemmistöihin tai muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa kaupallista, seksuaalista tai muuta hyväksikäyttöä sekä kaikenlaisen häirintää. Lisäksi työskentelemme sosiaalisen kestävyyden puolesta alueellamme sekä henkilöstömme että vieraidemme hyväksi.

Kasvatustyö ja asiakkaiden kestävien valintojen tukeminen

Painotamme kasvatustyössämme luontosuhteen rakentumista, kestävien elämäntapojen oppimista, ihmisoikeuksia ja monikulttuurista kohtaamista. Toimimme myös näitä teemoja edistävien kasvattajien verkostoissa ja pyrimme näin vaikuttamaan kasvatustyöhön paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Haluamme tarjota asiakkaillemme malleja ja vinkkejä ympäristöystävällisempiin elämäntapoihin. Haluamme myös antaa asiakkaillemme, erityisesti nuorille, mahdollisuuden osallistua ympäristötyöhömme ja sen kehittämiseen.

Ympäristökuormituksen vähentäminen ja alueen kehittäminen

Suurin suora ympäristövaikutuksemme syntyy energian ja veden kaltaisten resurssien kulutuksesta. Pyrimmekin aktiivisesti vähentämään energian ja veden kulutustamme sekä minimoimaan jätteen syntymistä ja parantamaan sen lajittelua. Käytämme 100 % uusiutuvaa sähköä, ympäristöystävällisiä tuotteita ja resurssitehokasta teknologiaa. Mittaamme ja seuraamme ympäristötehokkuuttamme säännöllisesti, myös mittaamalla veden, sähkön ja energiankulutusta sekä toiminnassamme syntyvän jätteen määrän.

Tähtäämme ympäristökuormituksemme vähentämiseen pyrkimällä

  • veden ja energiankulutuksen vähentämiseen,
  • jätteiden määrän vähentämiseen sekä jätteiden materiaalien hyödyntämisasteen parantamiseen jätelajittelua kehittämällä,
  • elintarvikkeiden hävikin vähentämiseen
  • ympäristökuormituksen vähentämiseen muiden hankintojen sekä kuljetusten osalta.

Haluamme kehittää Villa Elban aluetta seudun arvokasta luontoa, huvilamaista kulttuurimaisemaa ja historiaa vaalien ja kunnioittaen.

Hankinnoillamme on myös suuri epäsuora ympäristövaikutus esimerkiksi elintarvikkeiden ja kemikaalien osalta. Siksi sitoudumme käyttämään mahdollisimman paljon luomu-, ympäristömerkittyjä ja sesonkituotteita ja elintarvikkeita sekä olemaan käyttämättä liha-, kala- tai äyriäistuotteita, jotka ovat peräisin uhanalaisista tai suojelluista kannoista tai lajeista. Minimoimme ruokahävikkiä, käytämme kertakäyttöastioita vain poikkeustapauksissa ja käytössämme olevat puhdistus- ja pesuaineet sekä pehmopaperit ovat ympäristömerkittyjä.

Lakien, asetusten ja muiden vaatimusten noudattaminen on meille vähimmäis-taso, ja sitoudummekin ylittämään nykyiset kestävään kehitykseen liittyvät lait ja -määräykset.

Nuorisokeskus Villa Elba haluaa omilla toiminnallaan ja esimerkillään innostaa muita toimijoita, asiakkaita ja henkilöstöä osallistumaan kestävän kehityksen toimiin.

 

Kokkolassa 24.2.2022

 

Catarina Silvander

toimitusjohtaja