elba logo

Ennakoiminen ja varautuminen tuovat turvallisuutta

Villa Elban on turvallinen kohtauspaikka. Kyse on ennen kaikkea tilanteiden ennakoinnista ja niihin varautumisesta.

Turvallisuusajattelu on osa arkeamme.

Alue on syrjinnästä vapaa.

Pois­tu­mis­tiet on selkeästi mer­kit­ty ja hen­ki­lö­kun­ta tar­kis­taa sään­nöl­li­ses­ti, että pois­tu­mis­tiet ovat es­teet­tö­mät.

Työntekijät osallistuvat turvallisuuskoulutukseen vuosittain, mm. ensiapu ja käytännön palo- ja alkusammutusharjoituksiin.

Uusille työntekijöille annetaan turvallisuusperehdytys.