elba logo

Blogi: Kuinka EU-ohjelmat voivat olla tukemassa nuorten osallisuuskasvatusta/ osallisuuden mahdollistamista.

Blogin kirjoittaja: Kati Inkinen, Opetushallitus (OPH)

Viime marraskuussa merkittävä joukko nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä luovutti nuorten EU-vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävän aloitteen Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle. Järjestöt haastoivat myös suomalaiset mepit edistämään aloitetta.  Ne nuoret, jotka eivät voi äänestää vaaleissa, voisivat nuorisoaloitteella nostaa asioita Euroopan parlamentin asialistalle.

EU:n perinteisemmät väylät lähestyä nuoria, sen rahoittamat nuorille ja nuorten parissa toimiville, suunnatut ohjelmat, ovat vakiintuneet ja toimineet menestyksekkäästi vuosikymmeniä. Kun EU:n nuorisostrategian yksi keskeinen tavoite on EU:n tuominen lähelle nuoria, voisikin tarkastella vakavasti nuorilta tulevia konkreettisia uusia avauksia, jotta mahdollistetaan vaikuttaminen ja osallisuus moninaiselle ja laajalle joukolle nuoria.

Ohjelmissakin osallisuuden ajatus on vain vahvistunut. Tänä vuonna käynnistyneellä uudella ohjelmakaudella osallisuus on noussut yhdeksi painopisteeksi kaikilla sektoreilla. Osallisuuden ensiaskeleet mahdollistavat nuorisovaihdot ovat juurruttaneet paikkaansa monessa yhdistyksissä ja kunnissa. Osallisuus niissä toteutuu vahvimmin, kun nuoret pääsevät vaikuttamaan hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen alusta lähtien.  Lisäksi vuonna 2018 käynnistyi uusi aloite, EU:n solidaarisuushankkeet jotka edistävät osallisuutta mahdollistamalla nuorten omaehtoista toimintaa paikallisesti tai alueellisesti. Hankkeiden kautta nuoret saavat yhteiskunnassa oman äänensä esille ja voivat vaikuttaa itselle merkittäviin asioihin. Kun nuoret itse toimivat paikallisen yhteisön hyväksi, vahvistuu kokemus osallisuudesta yhteisöön ja nuori tuntee pätevyyttä.

Vuonna 2018 Emma Vuorio selvitti opinnäytetyössään, miten nuorten osallisuutta voitaisiin lisätä nuorisovaihdon suunnittelussa ja toteutuksessa. Vuorio totesi työssään, että osallisuus toteutuu, kun nuoret otetaan vertaisina mukaan koko hankeprosessiin, eikä vain niihin osiin, joissa nuorten rooli on valmiiksi selkeä ja helposti toteutettavissa. Vuoriosta vaikutusvallan luovuttamisen pelko nousee yhdeksi todellisen osallisuuden mahdollistumisen haasteeksi hankesuunnittelussa. Osallisuuden mahdollistaminen vaatii ohjaajilta luottamusta nuoriin ja luopua tai neuvotella omasta auktoriteettiroolistaan, jolloin nuoret todella saavat tilan näyttää osaamisensa ja oppia avoimessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Ohjaajan roolina on tarkentavien kysymysten avulla johdatella nuoret syvemmälle aiheeseen, tukea suunnitelman johdonmukaisuutta ja huolehtia, että suunnitelma vastaa kaikkiin Erasmus+ -ohjelman rahoituksen myöntämisperusteisiin. Osallistavassa hankkeessa nuori saa siis itse tehdä, oppia ja kasvaa ja ohjaaja tukee sopivasti: niin paljon kuin tarvitaan mutta niin vähän kuin mahdollista.

—-

Villa Elba on mahdollistanut tekemistä, oppimista ja kasvua jo 30 vuotta. Aidosti alueellisena toimijana se on levittänyt kansainvälisyyttä kuntiin, tarttuen, innovoiden, olemalla ajan hermoilla ja usein jo askeleen edellä! Onnea kaikille Villa Elbassa vuosien varrella töissä ja hankkeissa mukana olleille ja oleville, yhteistyö jatkuu!