elba logo

Blogi: Sosiaalinen media osana Nuorisokeskuksen jokapäiväistä viestintää

SOME, netti, Google, Facebook, IG, Snäppi, TikTok, Twitter,.. Kaikkihan sen tietää, että tässä päivässä ei enää pärjää pelkillä kotisivuilla ja painetulla materiaalilla, vaikka niilläkin on vahvasti yhä paikkansa. SOME eli sosiaalinen media käsitteenäkin on valtavan laaja ja kattaa sisälleen paljon. SOME voi tarkoittaa joillekin vain Facebookia, mutta virallisempien kuvausten mukaan SOME tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä. Voidaan varmaan todeta yhteen ääneen, että sosiaalisen median eri kanavat ovat merkittävä osa nykyajan viestintää oli kyseessä sitten yritys, yhteisö tai kuka tahansa.

 

Kaikki tiet vievät SOME:en tai ainakin melkein kaikki sinne ovat tien löytäneet

 

Usein sanotaan, että kun se nuoriso on siellä SOME:ssa, mutta oikeasti siellä taitaa olla lähes kaikki tai ainakin kaikenlaiset ihmiset ikään tai muihin seikkoihin katsomatta. Tärkeämpää on ehkä tutkia ja tietää mistä eri kanavista erilaiset kohderyhmät helpoiten tavoitetaan ja millaisella sisällöllä.

 

Nuoret sukupolvet ovat kasvaneet sosiaalisen median parissa eivätkä siis voi muistaa aikaa ennen kännyköitä. Ja vanhemmatkin ovat jo pääsääntöisesti aktiivisia sosiaalisten medioiden käyttäjiä. Joidenkin tutkimusten mukaan osa ihmisistä lukee jopa uutisia ensisijaisesti vain SOME:n kautta. Villa Elban nuorisokeskuksena on täytynyt mukautua tähän muutokseen. Siksi olemmekin kehittäneet ja laajentaneet jatkuvasti aktiivista viestintää sosiaalisen median eri kanaviin. Tällä hetkellä käytössämme on kotisivujen lisäksi Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, YouTube ja Google sekä WhatsApp. Tulevaisuudessa todennäköisesti vielä monta muuta uutta kanavaa.

 

Arki on siis yhä enemmän SOME:ssa tai ainakin voisi sanoa, että arkea vietetään sähköisiä medioita hyödyntäen. Myös nuorisokeskukselle viestinnän laajentuminen eri kanaviin on tuonut paljon uusia mahdollisuuksia saada ääntämme esille. Nuoret sekä nuorten kanssa toimijat ovat keskeisin kohderyhmämme, mutta koska toimintamme on monipuolista, ei se jää pelkästään nuoriin vaan kohdennamme sisältöjä ihan kaiken ikäisille ihmisille.

 

Ole sosiaalinen, utelias, tutki, kokeile ja vuorovaikuta

 

Kehittäminen, uteliaisuus, kokeileminen, aktiivisuus ovat tärkeitä avainsanoja liittyen sosiaalisen median viestintäämme. Tee liikkuvia kuvia, videoita, sisällöllisesti rikasta ja visuaalisesti näyttäviä julkaisuja, laadi suunnitelma, poikkea suunnitelmassa tietoisesti, testaa ja ole leikkisä. On mahdotonta löytää yhtä ainoaa oikeaa ja parasta ohjetta toimia sosiaalisessa mediassa ja sen eri kanavissa, mutta testaamalla opit oman tyylisi.

 

Väittäisin kuitenkin, että sen sijaan että keskittyy vain nätteihin kuviin ja omaan profiiliin, niin aktiivisuudella ja läsnäololla voi saavuttaa paljon enemmän. Eli kommentoi, tykkäile, kysele ja ole läsnä -näin kerrot, että olet kiinnostunut. Tämä auttaa sinua aidosti tutustumaan seuraajiisi, luo aktiivisempia verkostoja ja sitouttaa. Kokeilemalla, seuraamalla muita samankaltaisia tahoja, opettelemalla ajankohtaiset tekniset kikat sekä tutustumalla omiin seuraajiinsa -saa siis valtavasti tärkeää tietoa ja ehkä löytää sen oman parhaan reseptin viestiä SOME:ssa.

 

SOME tilien toimivuutta eli tavoitteiden toteutumista kannattaa seurata aktiivisesti ja tietoisesti, jotta oppii, millainen viestintä on toimivaa juuri omalla kohdalla. Tavoitteet luovat pohjan sille mitä seurataan. Onko tykkäykset se tärkeä juttu mitä niillä tahdotaan saavuttaa? Seuraajat? Klikkaukset? Näkyvyys? Liidit? Mitä ja miksi halutaan saavuutta? Linjassa olevat tavoitteet ja esimerkiksi tarkka julkaisukalenteri selkeyttävät sisällön luomista. Onneksi erilaisten lukujen ja analytiikan seurantaan on olemassa omat tehokkaat työkalunsa, joita on hyödyllistä käyttää ammattimaisessa viestinnässä.

 

Sosiaalisella medialla on myös varjopuolensa ja riskinsä. Niin nuorten näkökulmasta kuin tahojen, jotka toimivat nuorten kanssa. Tästä voisi tehdä oman kirjoituksensa tai jopa blogisarjan. Erittelemättä sen kummemmin SOME:n varjopuolia, ei voi koskaan korostaa liikaa, kuinka tärkeää on ihan jokaisen tiedostaa ja tietää mahdollisimman paljon vaaroista ja riskeistä mitä sosiaalisen media voi tuoda ja on jo tuonut mukanaan.

 

Muistetaan myös oma asenteemme ja vastuumme osana tätä isoa alati muuttuvaa ja kasvavaa kokonaisuutta. Vastuullisina toimijoina hyödynnämme sosiaalista mediaa myös nuorisokeskukselle ja nuorisotyölle tärkeiden arvojen ja teemojen esiin nostamiseen ja eteenpäin viemiseen. Rakennetaan siis yhdessä kestäviin arvoihin pohjautuvaa viestintää.

 

 

Marita Mattila

maritamattila.tmi@gmail.com

Kirjoittaja tuottaa sosiaalisen median sisällöt Nuorisokeskus Villa Elballe

 

 

photo with hashtag #VillaElba