elba logo

DEN AMBULERANDE NATURSKOLAN SÖKER FADDERKLASSER OCH –GRUPPER FÖR LÄSÅRET 2019-2020!

Den ambulerande naturskolans verksamhetsområde täcker Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby.
Vi besöker fadderklasser i åk 3-4 samt daghemsgrupper under fyra naturskoledagar i den egna närmiljön under läsåret. Verksamheten är subventionerad med stöd av Svenska Kulturfonden: avgiften för skolorna är en egenfinansieringsdel på 70 €/naturskoldag, sammanlagt 280 € för fyra dagar.

Är du klasslärare i åk 3-4?

Vill du och din klass lära er mer om naturen, utomhus? Vill ni röra på er ute, året runt, i alla väder, undersöka, forska, uppleva och lära er i närheten av er skola? Vill du ha praktiska tips på utepedagogiska metoder att använda i undervisningen? Finns er skola i Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre eller Nykarleby? Då är den ambulerande naturskolan något för er!
Läs igenom infobrevet för skolklasser för mer information:

Fadderklass info 2019-2020.pdf

Faddergrupp info 2019-2020

Ansökningsblankett för skolklasser: https://link.webropolsurveys.com/S/AE63EDA1E7AC9032