elba logo

Det nya normala i juni 2020! -eller vet vi ännu vad det nya normala är?

Vilken vår det har varit! På Villa Elba var det från full fräs med många grupper och arbetsgemenskapens många möten över hela världen till total tystnad. Det tog en tid att komma ner från den pulserande vardagen till en situation där på plats är enbart personalen var utmanande. Det tog en tid att begripa det hela. Men det fanns inget val. Alla sparobjekt måste sökas, också det som har varit det mest jobbiga, permitteringar av personalen.

Dagarna i april och maj har för min del varit bråda. Främst har det varit att följa med utvecklingen av epidemisituationen och de restriktioner det medför och de instruktioner som myndigheterna ger, massor av möten via teams, skype, zoom, många olika typer av konkreta uppgifter som kom emot, planering av framtiden och ”damage control” osv.

Nu när juni knackar på dörren ska vi försiktigt börja igen. Det för med sig nya utmaningar, hur ska vi organisera gruppverksamhet så att det är så tryggt som möjligt både för personal och kunder. ExitKoronaplanen blev rätt lång, det finns så många aspekter som måsta tas i beaktande. Information finns nog att tillgå men den är delvis spridd och är på ett för allmänt plan. Jag förstår mycket väl att ingen kan ge instruktioner så att alla aktörer får all den information de behöver för att planera sin ExitKorona även om jag hade hoppats det. Processen har krävt många timmar av sökande av information, interna diskussioner hur det kan eller inte kan göras osv. Men nu har vi en plan som jag tycker är rätt bra, men vi ser ju först i juni vad som fattas.

Nu märks det att i Finland har man börjat tänka sig tillbaka till vardagen, en tid som inte är enbart inom fyra väggar eller i den virtuella världen. Ett par veckor har vi fått många förfrågningar om utrymmen, tillställningar, möjligheter osv. Det igen betyder att vi kan kalla tillbaka en del av den permitterade personalen. Det känns bra, för arbetsgemenskapen är ju som en tilläggsfamilj och där tar man hand om varandra.

Andra vågen, pratar man nu om. När kommer den och hur kommer den att se ut? Man pratar om september, men ingen vet. Så uppmaningen att organisationerna ska förbereda sig för följande vågen är minst sagt utmanande. Men vi gör så gott vi kan, som alla andra organisationer och företag.

Det har nog växt fram fördelar med detta virtuella sätt att jobba. Virtuella möten, skolningar mm -praxisen kommer nog att förändras och det ställer jag mej positiv till. Ibland måste man träffas fysiskt men många gånger är det enklare att ha ett par timmars virtuellt möte istället för att resa till ett möte då hela resan kan ta två dygn. Denna externa kris har även till viss del fört kollegor, samarbetspartners mm. närmare varandra. Det finns ett fortgående behov av att bechmarka av varandra gällande konkreta åtgärder men också att gemensamt hitta en bra framtid.

Det nya normala börjar alltså i nästa vecka och fortsätter kanske över sommaren. Vad som sen händer och hur det nya normala ser ut då vet vi nog först till hösten.

Ha en bra sommar

Catarina Silvander, VD Villa Elba