elba logo

Kansainvälinen toiminta – Villa Elba

Kansainvälisyys ja nuorten liikkuvuuden tukeminen on ollut Villa Elban peruskiviä nuorisokeskustoiminnan alusta alkaen. Teemme kansainvälistä nuorisotyötä pitkäjänteisesti ja vuosittain toteutamme useita hankkeita.

Kansainvälisen nuorisotyön suunnitelma on tehty kuvaamaan kansainvälisen nuorisotyön työn taustaa, tavoitteita, toimintaympäristöjä sekä työn sisältöä. Avaamme suunnitelmassa miksi, miten ja kenelle työtä tehdään. Kuvaamme myös, miten tavoitteita toteutetaan, miten työn tuloksia arvioidaan sekä pohdimme tulevaisuuden näkymiä.

Käsikirja:

Kansainvälisen nuorisotyön suunnitelma