logo

Nuorisoalan alueellinen koordinaatio

Hanke sisältää Klassisen nuorisotyön alueellisen koordinaation ja kehittämisen Keski-Pohjanmaan ja ruotsinkielisen Pohjanmaan alueella. Nuorisokeskus Villa Elba koordinoi hanketta Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) tuella. Hankkeessa kehitetään alueemme nuorisotyötä ja sen palveluja yhdessä kunnallisen nuorisotyön kanssa.

Aluekoordinaattorien alueelliset ja valtakunnalliset verkosto tapaamiset Koordinaatio on jatkoa hankkeille: Digiaikaan nyt! – II, Alueellinen nuorisoalan kehittäminen 2022. Alueellinen Nuorisoalan ja  Kotikansainvälisyyden koordinointi ja kehittäminen Keski-Pohjanmaan maakunnassa sekä Pohjanmaan ruotsinkielisissä kunnissa 2021. Maakunnallinen Nuorisotyö Keski-Pohjanmaalla ja ruotsinkielisissä kunnissa Pohjanmaalla 2020, Maakunnallinen Nuorisotyö Keski-Pohjanmaalla ja Pietarsaaressa 2019 sekä Kotikansainvälisyys 2017-2019.

Aluekoordinaattorien valtakunnallisen verkoston tapaamiset

Koordinaatio sisältää:

  • Säännöllisiä tapaamisia kuntien nuorisotyöntekijöiden kanssa, tukien heidän työtään toiminnan kehittämisessä, arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • Alueellinen koordinointi vahvistaa alueen nuorisotyön roolia, tekee aktiivista yhteistyötä Aluehallintoviraston kanssa ja pitää huolta, että alueella toimii säännöllisesti kokoontuva, suunnitelmallisesti toimiva, kuntarajat ylittävä, yhteistyöverkosto, joka pystyy tehokkaasti vastaamaan alueen nuorten tarpeisiin.
  • Kansainvälisten vapaaehtoisten koordinaatiota kuntiin, International Club -toiminnan kehittämistä ja nuorisovaihtojen sekä Kv-leirien toiminnan tukemista.
  • Opintovierailut nuorisotyön toimijoille kotimaassa ja ulkomailla.

Toiminnan tavoitteena on:

Vahvistaa nuorisotyön alueellisia verkostoja ja yhteistyötäsekä yhteistyötä nuorisoalan valtakunnallisiin osaamiskeskuksiin. Tuemme nuorisotyön ammatillisuuden kehittymistä.

  • Vahvistaa, koordinoida ja kehittää KeskiPohjanmaan ja ruotsinkielisen Pohjanmaan alueen nuorisotyön verkostoja
  • Tunnistaa kuntien nuorisotyön ajankohtaiset kehittämistarpeet ja tukea yhteistyössä niihin vastaamisessa
  • Nuorisotyön profiilin nostaminen alueella
  • Edistää yhteydenpitoa aluehallintoviraston sekä alueen nuorisotyön välillä
Nuorisovaltuustojen alueellinen tapaaminen

Lue vuoden 2021 ja 2022 toiminnasta alla olevista linkeistä:

Koordinaattoritiimi:

Ritva Saarikettu

ritva.saarikettu@villaelba.fi

+358 500 902 330

Mia Salonen

mia.salonen@villaelba.fi

+358 40 514 5470