elba logo

Kotikansainvälisyys-kehittämishanke Nuorisokeskus Villa Elbassa

Maailma kotiovelle – kulttuurien kohtaaminen – kielitaidon kehittäminen – vapaaehtoiset mukana nuorisotyössä alueellamme, nuorten innostaminen osallistumaan kansainvälisiin vaihtoihin ja muihin ohjelmiin.

Nämä asiat nousevat ensimmäisenä esiin kun keskustelemme Keski-Pohjanmaan  ja Pietarsaaren nuorisotyöntekijöiden, ohjaajien, opettajien, kirjastotyöntekijöiden, työpajaohjaajien, 4H- ja muiden järjestöjen ohjaajien sekä nuorten kanssa Kotikansainvälisyydestä. Kotikansainvälistymisen tarkoitus on lisätä paikallisten ja kansainvälisten nuorten vuorovaikutusta sekä lisätä kansainvälistä sisältöä ja näkökulmaa nuorten arjessa ja vapaa-ajalla.

Aluehallintoviraston nuorisotyön kehittämisavustuksella on vuoden 2019 aikana on järjestetty kouluvierailuja ja teemapäiviä, nuorisotyöntekijöiden verkostotapaamisia, tuettu nuorisovaihtoja, välitetty vapaaehtoisia maaseudun paikkakunnille, toteutettu 7-9 lk oppilaille mediataitopeli, jossa tutustutaan myös kansainvälisiin ohjelmiin, annettu neuvontaa ja ohjausta maailmalle lähteville vapaaehtoisille, järjestetty tiedotustilaisuuksia, oltu mukana nuorisomessuilla ja paljon muuta.

Kansainvälisen toiminnan verkosto toimialueellamme on vahvistunut ja on erittäin aktiivinen.

Vuonna 2019 numeroina

8  kertaa   – Tiedotustilaisuudessa/messuilla Keski-Pohjanmaalla ja Pietarsaaren alueella, 1530 nuorta ja nuorten kanssa toimijaa tavoitettiin

6 kertaa   – Koululuokalle kansainvälisen toiminnan tunteja, 118 oppilaalle

17 kertaa  – Tapaamista kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi nuorille, 88 nuorisotyöntekijälle

4 kertaa  – Verkostokokousta, 32 nuorisotyöntekijää mukana

1 kerta  – Laatuleimaklinikka, Euroopan Solidaarisuusjoukkojen laatuleiman hakemiseksi

8 kertaa  – Nuorten neuvonta- ja ohjaus-tapahtumaa kansainvälisissä projekteissa 11:lle nuorelle.

4 kertaa  – International Night Club – koulutusta, 18 nuorta mukana

1 kerta  – Kansainvälinen opintovierailu Keski-Pohjanmaalla ja Pietarsaaren alueella, aiheena Nuorisotyö maaseudulla, 10 suomalaista ja 10 luxemburgilaista nuorisotyöntekijää osallistui

2 kertaa  – Maahanmuuttajalasten kesäleiriä, 37 lasta osallistui

2 kertaa  – Nuorisovaihtoa toteutettuna Villa Elbassa. Toisessa hakijana Veteli 4H ja toisessa Kokkolan Nuorisopalvelut /International Club. Suomalaiset nuoret Vetelistä, Kaustiselta, Mustasaaresta ja Kokkolasta.

7 kertaa  – Kansainväliset TEAM Solidaarisuusjoukot vapaaehtoisprojektit. Yksi Perhossa Salamajärven kansallispuiston reittien kunnostamisessa ja yksi Kokkola-Cup ja Juku-Juku leirien järjestämisessä. Yksi ESC Team projekti kiersi Keski-Pohjanmaan kouluja toteuttaen rasismin vastaisia työpajoja 8-9 lk oppilaille. Neljä ESC Team projektia Villa Elbassa, järjestäen aktiviteetteja lapsille ja nuorille sekä palvelutalolle

LSSAVI:n Nuorisotyönkehittämis- avustus on mahdollistanut hankkeiden kehittämistyön. Nuorisovaihtoihin ja EVS ja ESC- vapaaehtoistyöprojekteihin on rahoitusta saatu Erasmus+ Youth in Action  ja Euroopan Solidaarisuusjoukot- ohjelmista.

Monikulttuuriseen lastenleirien ohjaustyöhön on saatu avustusta Brita-Maria Renlundin rahastosta.

Ritva Saarikettu ja Sari Juvani