elba logo

Koulujen Ekoteot Ekoteko-haasteeseen

Villa Elban luontokoulu järjesti Ekoteko-haasteen Luontokoulu 30-vuotta juhlavuoden kunniaksi. Haaste oli suunnattu kaikille kouluille ja oppilaitoksille ja osallistumisaika oli 15.1.-22.4.2022. Haasteeseen tuli inspiroivia ekotekoja, joista voittajaksi valittiin Villa Skolan 2. luokka.

Tutustu kaikkiin Ekoteko-haasteeseen osallistuneiden Ekotekoihin:

Villa skolas årskurs 2, 34 elever

Rapport 5.4.2022 Utmaning – Miljögärningen

Klasslärare Mikaela Storbacka Smeds och Isabel Aurén-Bäck

Vi har genomfört projektet ”Miljöhjältarna” i årskurs 2 i Villa skola. Projektet introducerades åt eleverna, som fick komma med idéer på miljögärningar. Eleverna kom med många förslag, till exempel skräpplockning, miljöteater, sakbytardag. Vi valde därför att sammanfoga idéerna till ett videoprojekt – Miljöhjältarna. Eleverna forskade i hur man kan hjälpa miljön och kunde sen skriva manus. Alla elever i klassen har fått vara med på det sätt som de själv önskat. Vi har dramatiserat, läst in texter, dansat och fotograferat. Vårt viktiga budskap har vi spridit genom att visa filmen åt föräldrarna och till alla skolans klasser.

Här nedan ser ni då eleverna forskar och de har sedan gjort en tankekarta över hur man kan hjälpa miljön.

Länken till vår film:

 

 

Lucina Hagmanin koulun Ympäristöystävällinen Lucina – ryhmä  

Hakemus Kokkolan luontokoulun Ekoteko-haasteeseen 2022

 

Toimintaa lukuvuonna 2019-2020

 

Lukuvuoden aikana suunniteltiin ympäristöaiheisen vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvaa oppilasryhmää. Innoittaja koulun omaan toimintaan olivat syksyllä perjantaisin maailmalla järjestetyt koululakkopäivät. Syyslukukaudella asiaa ideoitiin opettajien kokouksessa ja mukaan suunnitteluun tuli 8 asiasta kiinnostunutta opettajaa sekä koulunkäynnin ohjaaja Hannele ja siistijä Sari Koivuranta.

Toiminnassa on mukana 18 seiskaluokkalaista ja kokoonnuimme 7 kertaa kevätlukukaudella. Kokoontumisia oli tuntien ja välituntien aikana tuntipaikkoja vaihdellen. Kierrätyksen tehostaminen oli teema tälle vuodelle. Ekoroskin Marko Berg kävi pitämässä esityksen kaikille seiskaluokkalaisille. Yhteisillä kokoontumiskerroilla saimme aikaan lajittelupisteen alakertaan ja yläkerran lajittelupisteen astiat valmiiksi. Melkein joka luokkaan tehtiin jätepaperin ja suttupaperin keräyslaatikot. Tekovaiheeseen jäivät julisteet kierrätyspisteille ja kyltti luokkien kaapinoviin, joissa on jätepaperin keräyslaatikko. Karanteeni keskeytti mukavasti alkaneen toiminnan keväällä 2020.

 

Ympäristöystävällinen Lucina – ryhmä 2020-2021

 

Ympäristöystävällinen Lucina on oppituntien ulkopuolella toimiva vapaaehtoisten nuorten ryhmä, joka tekee käytännön tekoja ympäristöystävällisemmän Lucinan puolesta.  Periaate on, että työ on vapaaehtoista ja koulutyöt pitää hoitaa omalla ajalla. Tunnin pitävä opettaja ratkaisee, voiko kyseiseltä tunnilta olla pois ja on oppilaan velvollisuus ottaa selvää rästeistä. Kukin saa myös valita, missä ryhmässä on ja ryhmä itse ohjaavan opettajan eli Minna Styrmanin kanssa ideoi ja päättää mitä tehdään. Tänä vuonna on tehostettu paperinkeräystä ja perustettu kaksi lajittelupistettä kouluun. Ryhmä on huolehtinut myös pisteiden tyhjennyksistä yhteistyössä talonmiehen kanssa. Tänä vuonna on ollut kolme tiimiä, joista kasiluokkalaiset keskittyivät ideointiin ja tiedotukseen. He tekivät julisteita, kylttejä astioille ja pitivät aamunavauksen. Seiskaluokkalaisten kaksi tiimiä olivat samalla Erasmus+ ryhmässä. Toinen ryhmistä huolehti paperinkeräyslaatikoista ja niiden tyhjennyksistä ja toinen huolehti lajitteluastioiden tyhjennyksistä ja kävivät talonmiehen kanssa ekopisteellä.

 

 

Isokylän koulun Unesco-kerho, Aleksi Laine 5D 

Ekoteko-haaste 

Opettajat: Kiia Rahkonen ja Saara-Leena Kokkonen

 

Huomasimme, ettei koulumme kaikissa tiloissa ollut käytössä roskien lajittelupisteitä. Keskustelimme asiasta myös siivoojien kanssa ja myös he toivoivat, että luokat olisivat siistimpiä. Askartelimme käytetyistä pahvilaatikoista kartonki- ja kierrätyspaperiroskiksia. Esittelimme roskikset opettajien kokouksessa ja kysyimme, keillä olisi tarvetta roskiksille omiin luokkiinsa. Kannustimme opettajia kertomaan oppilaille lajittelun tärkeydestä ja toimimaan itse esimerkkinä tässä asiassa

Kannustimme yhdessä koulun keittiöhenkilökunnan kanssa oppilaita käymään ruokalassa ilman tarjotinta veden säästämiseksi. Sovimme, että jos voitamme haasteen, käytämme palkinnon järjestääksemme kilpailun, jossa palkitaan vähiten tarjotinta käyttävä luokka yhdessä Unesco-kerhon kanssa. Luokassa on max. 26 oppilasta ja Unesco-kerhon ekoteossa on ollut mukana Aleksi Laine 5D:ltä. Kuvissa on koulun infotaulu, jossa on kehotettu olemaan käyttämättä tarjottimia, ja uudet roskikset tekijänsä kanssa.

Opimme veden säästämisestä sekä kierrättämisestä. Opimme myös asioiden hoitamisesta yhteistyössä ja yhteiseen tavoitteeseen pyrkimisessä.

 

Rytimäen koulun 1R, Maija Lammi

Ekoteko-haaste

 

Otimme haasteen vastaan ja olemme kiinnittäneet huomiota ruokahävikkiin. Kouluruoka ravitsee ja virkistää meitä päivittäin. Se on monipuolinen ateriakokonaisuus ja lapsille ilmainen.

Opimme:

  • pyytämään sopivan annoksen
  • syömään lautasen tyhjäksi
  • arvostamaan ruokaa ja sen tekijöitä
  • säästämään rahaa ja luontoa
  • huomioimaan keittäjän työmäärän
  • ravinnon merkityksen jaksamiseen ja hyvinvointiin
  • ruuasta voi nauttia
  • maistaminen kannattaa, ruoka voikin olla hyvää, kunhan uskaltaa maistaa

Nykyään ruokaa jää jätteisiin minimaalinen määrä eli olemme saaneet vähennettyä hävikkiä huomattavasti.

Haasteeseen osallistuivat Rytimäen koulun 1 R -luokan oppilaat ja opettaja Maija Lammi.