elba logo

Ansök om en plats som fadderklass hos Karleby naturskola! Ansökan är öppen till 20.8.

Karleby naturskola vid Villa Elba söker nya fadderklasser för läsåret 2019-2020. Klasser åk 3-5 från grundskolor i Karleby kan ansöka om att bli fadderklass, ansökan sköts av klassläraren. Naturskolan väljer 11 fadderklasser för ett läsår i taget. Fadderklasserna besöker Villa Elba för en naturskoledag i månaden under september till maj. Ansökan till fadderklassverksamheten är öppen […]