elba logo

Villa Elbas verkställande direktör premierades med Folktingets förtjänstmärke

Catarina Silvander som leder Ungdomscentra Villa Elba i Karleby sedan år 2000, har under alla sina år som VD varit mån om att centret fungerar på båda nationalspråken, dessutom är engelska språket också ett vardagsspråk på hennes arbetsplats. Villa Elba, en av de främsta centren i Finland som är expert inom internationellt ungdomsarbete, har ofta […]