elba logo

Alla tiders första Gala för Ungdomsarbetet fick en strålande mottagning

Alla tiders första Gala för Ungdomsarbetet fick en strålande mottagning och mottogs med glädje och tacksamhet.Villa Elba tackar än en gång alla galagäster samt arrangörer. Under kvällens lopp fick vi njuta av fina tankar, uppväckande tal av Henni Axelin från OKM, (Undervisnings- och kulturministeriet), ungdomsforskaren Tomi Kiilakoski från nätverket för Ungdomsforskning samt Eija Pietilä från […]