elba logo

Till Ungdomscentra Villa Elbas värderingar hör respekt för naturen och livet, solidaritet och jämlikhet samt värnandet om kulturell mångfald och internationalitet. Solidaritet och jämlikhet syns vid Villa Elba bland annat genom att olika behov och bakgrund tas i beaktande vid planeringen och genomförandet av aktiviteter. För ungdomar med risk för marginalisering söks understöd och ingen lämnas utanför. Därtill finns alla våra program på finska, svenska och engelska. Fadderklasserna väljs enligt principerna för rent spel och vi strävar till att hålla gruppstorlekarna små.

Främjande av likabehandling

Syrjinnasta-vapaa-alue
Villa Elba är ett diskrimineringsfritt område