elba logo

EU har anvisat med direktiver om tillgänglighet till medlemsstaterna. Ur jämlikhetssynpunkt bör alla ha samma möjligheter att röra sig, uträtta ärenden och skaffa information fast det vållar oss aktörer mycket arbete och kostnader.

Tillgänglighet betyder att man har möjligthet att röra sig fysiskt och att både digitalisk och annat data finns att fås för att kunna sköta sina ärenden.

På Villa Elba verkställs i januari kartläggning av tillgänglighet som självvärdering. Angående tillgänglighet vet vi nu redan att det finns saker som bör åtgärdas men listningen pågår ännu. När vi har samlat data, värderar vi tillsammans nödvändiga åtgärder och tidtabell. Vi vet redan att byggnaderna från 1800- och 1900 –talen inte motsvarar nutidens krav och kanske inte kommer att kunna åtgärdas till fullo, men vi gör det bästa vi kan.

Samtidigt går vi igenom tillgänglighetsdirektivens kriterier och granskar att allt är som det bör.  I detta skedet tror jag att största delen t.ex. på våra hemsidor är enligt direktiverna för att vi förnyade dem för cirka ett år sedan. Om det framkommer utvecklingsbehov, kommer vi att handla likadant som med tillgänglighet; värderar nödvändiga åtgärder och gör upp en tidtabell.

Vi tar gärna emot feedback av våra kunder, där finns den bästa kunskapen. Feedback kan ges på nätet, via e-post eller med telefon. Jag kan inte lova att vi genast åtgärdar, speciellt stora ärenden, men det kan jag lova att vi lyssnar och noterar meddelanden.

Catarina Silvander

verkställande direktör