elba logo

BLOG: Planet on a plate

-Planet on a Plate? -Reunion Typ som en återträff från högstadiet?

Det är frågor som ställts av oss medlemmar i International club, ända sedan starten av det här projektet. Så låt oss börja med att
klargöra allting.

Planet on a Plate, eller PoP. Vad betyder det? Kort sagt är det en grupp unga sinnen från Finland, Reunion och Kroatien som träffas i
varje partnerland, kring temat hållbar mat. Vårt första ungdomsutbyte för PoP-projektet ägde rum 27.11-5.12.2023 på Reunion.
Den underliggande filosofin för ungdomsutbyten är förankrad i icke-formellt lärande, experimentell utbildning och praktiskt
engagemang. Vår visit på Reunion inkluderade allt ovanstående.

 

Reunion Island

Beläget i den Indiska oceanen, står Reunion både som ett utomeuropeiskt departement och en region i Frankrike. Medan franska
har officiell status är kreolska det vardagliga språket. Trots öns små dimensioner, cirka 60 km lång och 40 km bred, rymmer Reunion
Island en befolkning på nästan 860 000 invånare.

Känt för sin aktiva vulkan, vackra berg och läcker vanilj, utmärker sig Reunion också för sitt marina liv, inklusive de mäktiga hajarna.
Som en av de tio främsta biodiversitetplatserna globalt, främjar Reunion Island ett mångfasetterat akvatiskt ekosystem med över
150 olika korallarter.

 

Upplevelser, fakta, lärorika stunder och varför de alla passar så bra ihop

Efter 33 timmars resande bestående av dålig aptit och sömnbrist, hade vår sammanhållning i gruppen hamnat i en liten svacka. För
att fokusera på annat, och få en positiv anda inom gruppen fördjupade vi oss omedelbart i workshops då vi fick chansen.
Workshoparna hjälpte oss att förstå samspel mellan natur och mänsklig påverkan.

Som tidigare nämnts kännetecknas workshoparna av ett pragmatiskt tillvägagångssätt med fokus på praktiskt engagemang. Så det var precis vad vi gjorde.

people go to the sea
fish
vegetables

International Club, namnet på vår finländska grupp

Att utforska Reunion Islands ökenlandskap, berg, fantastiska stränder och livliga korallrev samtidigt som vi försöker förstå oss på
effekterna av mänsklig påverkan på allt detta har varit en ögonöppnare. Att identifiera människan som det största hotet mot
naturen har kommit till tal flera gånger under projektet. Vår utforskning tog oss från djungeln i bergen till det färgglada marina livet
i korallreven. Exakt samma väg som skräpet från oss människor tar. Det skräp som slängs ut genom bilfönstret för att vi är för lata
för att hitta en soptunna. Skräpet som hamnar överallt mellan himmel och jord.


Upp i bergen besökte vi Les Jardins de Fond Imar, en ekologisk gård där lokalbefolkningen arbetade i harmoni med naturen. Vi lärde oss om skogsbruks principer och om experimenterande med biodynamiskt jordbruk. Eftersom det var en praktisk fördjupning på arbetsplatsen workshop, deltog vi aktivt i att plantera olika saker, bland annat ett bananträd. Tyvärr bevittnade vi också de skadliga effekterna av mänsklig aktivitet i miljön, och hur avfall osynligt kan gömma sig bland vegetationen.

people sailing on boats
Handmade

Under vår resa fick vi möjlighet att paddla i ett naturreservat där naturen kan växa fritt och leva i fred, skyddad från människan.
Reservatet var ett stort område mellan havet och bergen. Vi paddlade i sötvatten, som inte är lika salt som den Indiska oceanen.
Detta gör naturreservatet till en plats där ovanliga, sällsynta djur- och växtarter trivs. Naturreservatet var fyllt med fantastisk
vegetation och fåglar, men tyvärr också skräp. Skräp från människan, i form av plast, som guppade runt i vattnet. Skräp som sköljts
ner från bergen.

people sitting at the table and discussing something
people drink coconut milk

I slutet av vår resa fick vi simma och snorkla bland otroligt många olika arter av vackra och färgglada fiskar och korallrev. Medan vi promenerade längs stranden diskuterade vi marint liv och letade efter vad vi kunde hitta i sanden. Små krabbor, kapsyler och snäckor. Vågorna sköljde upp döda koraller på stranden. Där såg vi också en enorm död krabba, tillsammans med allt plastskräp. Massor av plastskräp. Kvällen fortsatte, och vi bläddrade igenom böcker om korallrev för att se vad vi hade hittat. De har över 150 olika arter av koraller i Reunions vatten, här hemma i Norden har vi noll. Men påverkar mänsklig aktivitet verkligen naturen? Är
plast verkligen en så stor bov? Är det vi människor som orsakar korallrevens och marint livs död? I grunden är svaret ja, det är vi människor som utgör det största hotet.

Att sortera sopor, använda biologiska material och tänka på hållbarhet nu som då är viktigt för att minska vår känsla av skuld. Hemma kom vi överens att vi alla sorterar relativt bra, men är det tillräckligt hållbart?

man sleeping on the grass
people planting plants

Vi i finländska teamet köper och slänger mycket, så vi hade mycket att lära från de deltagande länderna om att göra det mesta av det vi redan har. Bananskal kan användas för att gödsla dina växter och din trädgård. Använda glasburkar borde återanvändas för att förvara mat innan de slängs vidare till återvinningen. På andra sidan har Kroatien också ett slags avfallssorteringssystem. De försöker sortera så bra de kan, men de har inte ett separat system för plast. Det innebär att de hamnar att gissa varje gång vart de ska slänga plasten, och ungdomarna kan inte bekräfta vad som kommer att hända med soporna efteråt. Är det tillräckligt hållbart?

Reunion måste köpa tjänster från grannländer för att hantera sitt avfall. De betalar Madagaskar för att hämta avfallet med fartyg, inklusive glasflaskor för återvinning. Samarbete är för det mesta bra, men är det alltid? Är detta verkligen hållbart för vårt samhälle?

För nuvarande återstår det betydande arbete för oss alla att utföra. Från individer till nationer måste vi kontinuerligt överväga påverkan av våra vardagliga val för att uppnå ett mer hållbart samhälle. Livsmedelsresurser och avfallshantering förtjänar noggrant övervägande. Under detta utbyte har vi delat information om varandras kulturer och nationer. Vi har provat olika nya upplevelser, från vandring i bergen och paddling i ett naturreservat till möten med marint djurliv. Det centrala ämnet genom hela projektet var Planet on a plate, och vi strävar efter att detta ämne ska få ökad uppmärksamhet.

-Ta vad du äter, ät vad du tar. Skräpa inte ner

 

Skribent: Ella Koski, Villa Elbas International Club