elba logo

Kom och jobba på Villa Elba!

Villa Elba är ett ungdomscentra vars uppgift är att erbjuda grupper upplevelser och service som stöder växandet. Huvudmålgruppen är barn-, ungdoms- och sakkunniggrupper som stannar mellan några timmar och några veckor.

Villa Elba erbjuder även organisationer, företag och privata mötes-, seminarie- och festservice. Affärsverksamheten är en viktig del av verksamheten och inkomsten.

Villa Elba finns i Karleby på havsstranden och nära naturen några kilometer från stadens centrum. Mera info om Villa Elba hittas på www.villaelba.fi

Villa Elba följer AVAINTA rf:s kollektivatal.

På Villa Elba finns en kreativ utvecklarkultur och att producera service. Teammedlemmarna är ambitiösa och engagerade. En inspirerande omgivning skapar utmärkta möjligheter att delta i arbetet med att vidareutveckla verksamheten.

Nu söker vi en ny entusiastisk kollega till en ansvarsfull uppgift.

Nu rekryterar vi en vikarie till en projektkoordinator. Vikariatets längd sammanfaller med projektperioden alltså till slutet av detta år. Det är även möjligt att jobbet fortsätter efter det.

Projektet är regional koordinering av ungdomsbranschen och internationalisering på hemmaplan samt utvecklande av det digitala ungdomsarbetet.

I projektet jobbar vi med koordineringen av det klassiska ungsomsarbetet samt med att utveckla verksamheten med att bli internationell på hemmaplan. Vi jobbar på det finskspråkiga Mellersta Österbottens och det svenskspråkiga Österbottens områden. Ungdomscentra Villa Elba koordinerar projektet som finanseras av Finlands Reguionförvaltningsverk (AVI). Tillsammans med det kommunala ungdomsarbetet jobbar vi med att utveckla regionernas ungdomsarbete. Inom ramen för internationalaisering på hemmaplan erbjuder vi verktyg för hur man kan ta med internationll och mångkulturell fostran i ungdomsarbetet. Det digitala ungdomsarbetet strävar till att utveckla och stöda nya arbtesformer.

Till koordinatorns uppgifter hör att träffa kommunernas ungdomsarbetare och stöda dem i att utveckla verksamheten, utvärderingen, planeringen mm. Den regionala koordineringen stärker det regionala ungdomsarbetets roll så att det finns ett samarbetsnätverk som kan svara på ungdomarnas behov. Koordineringen sköts av två personer.

Vikarien som koordinator jobbar både på det finskspråkiga Mellersta Österbottens och på det svenskspråkita Österbottens områden.

Vi erbjuder

  • ett jobb där arbetet har en stor betydelse
  • möjligheter att utveckla arbetet och dig själv
  • möjligheter att jobba i en inspirerande och ungdomlig omgivning

Vi uppskattar

  • kunskap om ungdomsarbete
  • möjlighet att snabbt börja jobba
  • positivt förhållningssätt och teamkunnande

Vi förutsätter

  • lämplig utbildning och erfarenhet
  • utmärkt finska och svenska
  • förmåga att jobba i team samt samarbetsförmåga

Dessutom söker vi extra personal till olika serviceuppgifter!

Intresserad?

 

Välkommen som mitt arbetspar. Arbetet är huvudsakligen dagsarbete vardagstid. Vi ordnar olika skolningstillfällen, även på distans.   

Vi gör besök till kommuner, möter lokala ungdomsarbetare och gör samarbete med Regionförvaltningsverket och andra lokala inhemska koordinatorer.

hälsningar Ritva Saarikettu

 

Hoppas du blev intresserad att komma till Villa Elba och jobba! Skicka in din ansökan via e-post catarina.silvander@villaelba.fi

Mera information fås av koordinator Ritva Saarikettu ritva.saarikettu@villaelba.fi

eller per telefon 050-0902330.

 

Mera info om Villa Elba hittas på www.villaelba.fi