elba logo

Förutsägbarhet och att förbereda sig för med sig säkerhet

Villa Elba är en trygg mötesplats. Det handlar framför allt om att förutse och om att ha beredskap för alla situationer.

Säkerhetstänkandet är en del av vår vardag.

Området är fritt från diskriminering.

Nödutgångarna är klart utmärkta och personalen kontrollerar med jämna mellanrum att utgångarna är fria.

Personalen deltar årligen i säkerhetsskolningar bl.a. första hjälp och primärsläckning.

Nya arbetstagare får säkergetsintroduktion.