elba logo

NÄTVERK

Villa Elba medverkar i flera europeiska nätverk:

  • Reves är ett europeiskt nätverk av lokala myndigheter och aktörer inom social ekonomi. Syftet är att skapa nya hållbara samarbetsförhållanden och gemensamma politikområden för socialt hållbar lokal utveckling och främja social integration. REVES Excellence Award 2015 Call FIN
  • Internationellt ungdomsarbete Platform Youth mobility.   Olika internationella program som läger, ungdomsutbyte, seminarier, träningar etc
  • Genom den Suomen nuorisokeskusyhdistyksen deltar Villa Elba också i European Youth Network Network www.eycn.org.
  • ENYK www.enyc.eu European Youth Center Network för att utveckla Europas ungdomsarbete och -tjänster