elba logo

Galan för ungdomsarbetet 2024

people watching the presentation

UNGDOMSARBETET SYNLIGT! – VILLA ELBA ANORDNAR GALA FÖR KOMMUNALT UNGDOMSARBETE FÖR ANDRA GÅNGEN I JANUARI 2024   Mellersta Österbottens och Österbottens finskspråkiga och svenksspråkiga kommuner utdelas utmärkelser inom ungdomsarbetet i ungdomscentra Villa Elba. Galan anordnades första gången i januari 2023 och nu anordnas Galan andra gången 19.1.2024 kl.18. Med utmärkelsen vill vi ge synlighet och […]