elba logo

INTERNATIONAL CLUB

International Club är en klubb där unga människor har möjlighet att lära sig om nya människor och kulturer, bredda sin världsutsikt och utforska de olika möjligheterna till internationalisering. I klubbens regi kan ungdomar utforma och genomföra egna projekt, antingen i Finland eller utomlands.

Hur arbetar International Club?

International Club är organiserad som en klubbaktivitet eller en kurs som drivs av en vuxen med en ung person (t.ex. en ungdomsarbetare, en lärare, en volontär) och en internationell volontär. I klubben kommer du att lära dig om olika länder, kulturer, öva engelska och andra språk efter behov. Syftet med åtgärden är att uppmuntra unga att bli aktiva medborgare i världen.

Internet kommer att vara det viktigaste verktyget när du söker information. Vi gör också brainstorm för att utveckla idéer etc. Alla kan inte, eller ens vill,

 resa till samma läger – vi delar upp i små grupper enligt intresse, varje grupp har en vuxenledare.

Gruppen gör en arbetsplan / projektplan som beskriver projektidén. Beskrivningen används när du söker efter partners från andra länder.

Varje grupp gör även en arbetsplan / projektplan som beskriver deras projektidéer. Beskrivningen används när du söker efter partners från andra länder.

Youth Center Villa Elba erbjuder International Club Training Package, som utvecklar International Club Manager färdigheter för 2,5 dagars träning.

Du kan också gå med i Villa Elbas International Club på Facebook: International Club Villa Elba

För mer information:

international@villaelba.fi

+358 44 514 5689

photo of a group of people