elba logo

VOLONTÄRARBETE

Via Villa Elba kan du delta i Europeiska solidaritetsgruppers aktiviteter, antingen som volontär eller organisation. Alla 18-30-åringar kan vara volontärer. Programmets syfte är att stärka ungdomens mogenhet till arbetslivet och ge erfarenhet av aktivt medborgarskap. Volontären arbetar för lokalsamhället och får möjlighet att vara med och främja solidaritet.

Stödet som söks omfattar den ungas rese-  och underhållskostnader, språkutbildning och fickpengar som betalas till volontären. Ungdomarna är också försäkrade under projektet. Ansökningtiden är tre gånger/år och det lönar sig att börja volontärtidens planering i god tid före man sänder ansökan.

För organisationer:

Vi erbjuder stöd och råd till kommunala ungdomsorganisationer, föreningar och allmännyttiga organisationer som är intresserade av volontärarbetande unga. Volontärarbete kan göras inom t.ex. ungdoms- och kulturbranscher, hobbyverksamhet, åldrings- och handikapptjänster och miljöskyddet. Rekrytering av en volontär är idealisk för de som är intresserade av att utveckla sina mångkulturella färdigheter inom sin egen organisation och hitta nya synvinklar till arbetsplatsens vardag.

För dem som är intresserade av volontärarbete:

Jessy-and-Betul

Genom våra omfattande nätverk erbjuder vi både kort- och långvariga volontärtjänster i hela Europa. Som en frivillig stödorganisation har vi  givit stöd och råd under hela projektet i alla ärenden som berör volontärarbete.

Det långsiktiga volontärprojektet räcker 2 – 12 månader och en kort från 2 veckor till 2 månader. Programmet är lämpligt för alla som är intresserade av volontärarbete, och inga krav på språkkunskaper eller utbildning ställs. Motivation och äkta vilja att göra gott är nog!

Volontärteamerna är en projektform för ungdomar som behöver mera stöd. I projektet som räcker från 2 veckor till 2 månader deltar oftast många ungdomar och de sänds till projektet alltid parvist. Projekt som organiseras av våra nätverk utför ofta konkreta arbetsuppgifter som renovering, miljöskydd etc. till förmån för lokalsamhället. Projekten stöder ungdomarnas deltagande på många olika sätt, till exempel om det är nödvändigt kan volontärerna antingen bli kvar som stödpersoner eller stödja unga under hela volontärperioiden. Under projektet kommer den unga att få inlärningsupplevelser som gör det möjligt för hen att utveckla sina färdigheter i arbetslivet, lära känna olika kulturer, bredda sin livssyn och utveckla sina språkkunskaper.

 

Läs mer om våra teamprojekt (på engelska)