elba logo

LÄGER OCH KLUBBAR

Villa Elba ordnar efter behov och i mån av möjlighet läger för barn på skolloven. I programmen koncentrerar vi oss på det som står oss nära: naturen, havet och äventyr. Våra läger är tvåspråkiga , deltagarna är helt finskspråkiga, tvåspråkiga och helt svenskspråkiga.  Ledning på svenska och finska. Vi har kontinuerligt unga europeiska volontärer vid Villa Elba, de kan i mån av möjlighet vara hjälpledare på lägren. Vid Villa Elba får man alltså också träna sig att använda engelska!

Förutom att göra saker med gott humör försöker vi också röra på både kropp och hjärnceller. Vi fäster stor vikt vid fysiskt och psykisk säkerhet. Barns och ungdomars delaktighet är viktigt för oss.

Ungdomscentra Villa Elbas område är diskrimineringsfritt. Vi vill välkomna alla, oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund, religion eller livsåskådning, åsikter, hälsotillstånd, funktionshinder eller sexuell läggning. Mobbning är strängt förbjudet.

Internationella avdelningen ordnar internationella läger för ungdomar på Villa Elba och sänder finländska ungdomar till läger utomlands.