elba logo

NATURSKOLAN

Karleby naturskolans uppgift är att regionalt stöda skolornas och daghemmens arbete inom miljöpedagogik och fostran för hållbar utveckling. Vi är certifierade som ett regionalt utvecklingscentrum inom det nationella stödnätverket för miljö- och naturfostran LYKE.

Vår målsättning är att erbjuda positiva upplevelser i naturen, väcka intresse för naturen och fostra till ansvar för miljön och andra människor.

I naturskolan bygger inlärande på egna erfarenheter, upplevelser och observationer. Därför tillbringar vi den största delen av tiden utomhus, året om.

Naturskolan har ett eget klassrum och laboratorium samt tre naturskoleledare som arbetar året om.

Karleby naturskola är grundad 1992 och det är en av Finlands äldsta naturskola. Våra styrkor har alltid varit en verksamhetskultur där man gör saker tillsammans och en otroligt fin och mångsidig närmiljö.

Vi ordnar:

– fadderklassverksamhet för skolklasser i åk 3-5 från Karleby stads skolor

– ambulerande naturskoleverksamhet för skolor och daghem i området Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby

– lägerskolor för skolklasser

– dagsutfärder för skolklasser och grupper från daghem

– fortbildning för pedagoger

– tillverkning och utlåning av material för skolor och daghem

– vi är en regional främjare av miljöprogrammet Grön Flagg

girls go skiing