elba logo

Nuotta -coaching

Nuotta-coaching är en coaching i lägerform vid ett ungdomscentrum, för en grupp ungdomar, inom ramen för uppsökande ungdomsarbete eller ungdomsverkstadsverksamhet. Ungdomarna kan delta i coachingen under den tid de är vid en ungdomsverkstad eller under processen som de genomgår tillsammans med en ungdomsarbetare inom det uppsökande ungdomsarbetet. Coachingen möjliggör ett miljöombyte, som i sin tur ger perspektiv på vardagen hemma och nya synvinklar på de alternativ som finns för framtiden. Under en Nuotta-coaching får ungdomarna pröva på nya saker och hittar kanske t.o.m. ett nytt fritidsintresse.
Nuotta-coaching arrangeras endast på Finlands ungdomscenter. Under åren 2024-2025 kan även andra grupper av unga som behöver socialt stöd delta i träningen, till exempel grupper inom special- och skolungdomsarbete, personer i mentalvård och invandrare.

Nuotta-coaching vid Villa Elba

Villa Elbas program tar oftast plats i närmiljön, invid och på Gamlahamnsviken och ibland i Karleby centrum. Vi tränar sociala färdigheter i en ny omgivning. De diskussioner som väcks utgående från både ungdomarnas livssituation och de nya upplevelserna under coachingen är viktiga, och för de diskussionerna ser vi till att det finns tillräckligt med tid. Ungdomarna får också veta mer om internationella möjligheter. Äventyrspedagogiska aktiviteter, hantverk och friluftsliv i grupp stärker sociala färdigheter och känslan av tillit.

  • Coachingen är avgiftsfri för ungdomar i åldern 14-29, inom uppsökande ungdomsarbete/ungdomsverkstadsverksamhet (inkl. inkvartering, ledning av program, frukost, lunch, mellanmål och middag)
  • Coachingen räcker 1-5 dygn
  • Populära program har varit t.ex. paddling, bågskytte, stadsäventyr, övernattning på ö i havet, pimpelfiske, terrängcykling, serietidningsverkstad, klättring och Escape Room
  • Som nyhet erbjuder vi våra grupper en festlig avslutningsmiddag, temat får grupperna välja själv av följande tre alternativ: kräftskiva, tex-mexkväll eller en fyrarättersmiddag
  • Minst en egen ledare med varje grupp

För att bygga upp förtroende mellan ungdomar och ungdomsarbetare är samvaro utan brådska och diskussioner på kvällarna viktiga. Coachingen stöder ungdomarna att hitta sina starka sidor samt stöder dem att fungera i grupp. Dessutom är Nuotta-coachingen ett sätt för ungdomsarbetare att bygga upp förtroendet mellan sig själv och sin grupp, och ett sätt att se hur gruppen fungerar i en ny omgivning.

Ta kontakt så planerar vi ett coaching-läger som passar för er grupp!

 

Bokningar och mer information:

Nuotta coach Kaija Lackström, 040 530 0054, kaija.lackstrom@villaelba.fi

people sit on a surfboard

SOCIAL FÖRSTÄRKNING

Ett av de viktigaste syftena med ungdomscentrans verksamhet är social förståelse för ungdomar, med betoning på att stödja ungdomars sociala färdigheter, självkänsla och egenvärde samt integration. Villa Elba erbjuder också en mängd olika verktyg för att stödja social delaktighet för ungdomar.

Vi tränar ungdomar till att social förstärkning, träningen är avsedd för dem som behöver särskilt stöd. Träningen är avgiftsfri för uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstäder med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Kontakta Villa Elba i frågor kring Nuotta-coaching.

Bokningar och mer information:

Nuotta coach Kaija Lackström, 040 530 0054, kaija.lackstrom@villaelba.fi

”Det är glädjande att se när ungdomarna utmanar sig själva och peppar varandra under prestationerna. Den långa och intensiva samvaron i en annan miljö än vanligt hjälper till att se olika sidor hos ungdomarna, och det har möjliggjort djupare samtal med många”.

– Feedback från ungdomsverkstadsledaren om Nuotta-träningen