elba logo

PROGRAMTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

I våra program koncentrerar vi oss på det som står oss nära: natur, hav och äventyr. Vår yrkeskunniga personal hjälper er att välja de program som passar bäst för er grupp, gör programförslag med offert och uppdaterar programförslaget utifrån era önskemål.

photo of children in the forest

Vi erbjuder tjänster på finska, svenska och engelska i en tvåspråkig region. Villa Elba är ett ungdomscentrum med en stark internationell inriktning och det syns i vår vardag.

Vi fäster stor vikt vid psykisk och fysisk säkerhet i programmen. I våra program poängteras ett upplevelsebaserat och undersökande arbetssätt. Våra äventyrsprogram är upplevelsebaserade program med en ramberättelse. Målsättningen är att skapa glädje och ett gott humör, känslan av att lyckas, empati, samarbetsförmåga och samhörighetskänsla. Vi vill stärka förtroendet mellan individer i en grupp, stöda individernas initiativförmåga, självständighet och självkänsla. Barns och ungdomars delaktighet är viktigt för oss.

Ungdomscentra Villa Elbas område är diskrimineringsfritt. Vi vill utmana de vuxna som kommer med grupper att lägga märke till och att ta tag i eventuella diskriminerings- och mobbningstillfällen, förutom under ledda program också under all annan tid på Elba.

Stora grupper delas och ledningen sker i smågrupper. Av säkerhetsskäl eller för att programmet ska fungera kan maxgruppstorlek i vissa program (t.ex. klättring, bågskytte) vara mindre än i övriga program.

Innehållet i programmen varierar med åldern på deltagarna och eventuella specialbehov. Den största delen av programmen sker utomhus, oberoende väder.

För mer information:

Naturskolan tel. 050 366 1833, luontokoulu(at)villaelba.fi