elba logo

PROJEKT

Under årens lopp har olika finansiärer möjliggjort verksamhet, utvecklingsarbete och investeringar i vårt barn- och ungdomsarbete. Utan understöd skulle en märkbar del av vårt arbete genom åren blivit ogjort. Vi är tacksamma för allt understöd och hoppas att våra finansiärer vill fortsätta samarbeta också i fortsättningen!

Vi gör både små och stora projekt i samarbete med olika samarbetsparter. Ta kontakt, ifall ni är intresserade av samarbete!

Heli Lehto tfn 044 514 6414  heli.lehto@villaelba.fi

Nuorisoryhmä Villa Elbassa
Ungdomar på naturstigen