elba logo

BRITA MARIA RENLUNDS STIFTELSE

Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne har genom året gett understöd till barnläger, utrustning som används inom barn- och ungdomsarbetet, som t.ex. stabila tvåmanskajaker och terrängcyklar. Med medel från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne har vi också byggt spångar och grilltak som är anpassade för rörelsehindrade.

Villa Elba har anställt en ungdomsledare med understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. Ungdomsledaren stöder barn och unga och kan vid behov arbeta i små grupper och med individer. I dagens läge finns allt mer barn och ungdomar som behöver stöd. Med hjälp av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne kan vi säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för att ge det stöd som behövs.

 

Läs mer på: https://bmr.fi/