elba logo

Koordination och utveckling av det regionala ungdomsarbetet

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (AVI) finansierar utvecklingen och koordinationen av det klassiska ungdomsarbetet i Mellersta Österbotten och svenskspråkiga Österbotten och projektet administreras av Ungdomscenter Villa Elba. Till området hör två landskap, två språkgrupper, 8 finskspråkiga kommuner i Mellersta Österbotten och 13 svenskspråkiga/tvåspråkiga grupper i Österbotten. Projektet utvecklar ungdomsarbetet i vår region och dess tjänster tillsammans med det kommunala ungdomsarbetet. 

I projektet utvecklas det regionala ungdomsarbetet och dess tjänster tillsammans med den kommunala ungdomsarbetet. Den regionala koordinationens främsta målgrupp är ungdomsarbetarna i kommunerna och/eller de aktörer som utför ungdomsarbete. På området finns 108,5 årsverken (Statistik över ungdomsarbetet i Finland 2022, Nuorisotilastot 2022).

Den regionala koordinationen är en fortsättning av dessa projekt: 

Utveckling och koordination av det klassiska ungdomsarbetet i Mellersta Österbotten och svenskspråkiga Österbotten 2023. Digiaikaan nyt! – II (Digitid nu! – II), Utveckling av det regionala ungdomsarbetet 2022. Regional koordinering av ungdomsarbete och heminternationalitet i Mellersta Österbottens landskap 2020, Ungdomsarbetet i Mellersta Österbottens landskap och Jakobstad 2019 samt Heminternationalisering 2017-2019.  

Koordinationen är en stödtjänst för ungdomsarbetet:

•    stärker kunnandet och gemenskapen hos ungdomsarbetarna•    förbättrar kvaliteteten och genomslagskraft av ungdomsarbetet•    stöder nätverkandet av ungdomsarbetets aktörer•    utvecklar kommunikationen mellan ungdomsarbetes olika parter

 

Koordinationen förverkligas i praktiken genom utbildningar och verkstäder, arbetsgrupperkommunala och regionala träffar och verksamheter mellan. Mellersta Österbottens koordinator deltar i ett nationellt samarbete som representant för den egna regionen.

Läs om årets 2021 verksamhet från länken:

Regionalt ungdomsarbete 2021

Kunnallisen nuorisotyön koordinaatio 2023 (på finska)

Koordinatorteamet:

Ritva Saarikettu

ritva.saarikettu@villaelba.fi

+358 500 902 330

Mia Salonen

mia.salonen@villaelba.fi

+358 40 514 5470

people standing in a circle
photos of people