logo

Projektet inkluderar regional koordinering av det klassiska ungdomsarbetet. Samt utveckling av heminternationalisering inom Mellersta-Österbotten och svenska Österbotten. Ungdomscentra Villa Elba koordinerar projektet med understöd av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. I projektet utvecklas regionens ungdomsarbete och dess tjänster tillsammans med det kommunala ungdomsarbetet.

Inom heminternationalisering erbjuds verktyg till att verkställa ungdomsarbete för barnen i regionen genom internationell och mångkulturell utbildning.

Koordinationen är fortsättning till projekten; Regional ungdomsarbete inom Mellersta-Österbotten och svenskspråkiga kommunerna på Österbotten 2020, Regional ungdomsarbete på Mellersta-Österbotten och Jakobstad 2019 och Internationalisering på hemmaplan 2017–2019.

Projektet innehåller:

  • Regelbundna möten med ungdomsarbetare i kommunerna. Stöda kommunernas ungdomsarbetare med utvecklingen av deras verksamhet, samt stöda utvärderingen, planering och genomföring.
  • Regional koordination stärker kommunala ungdomsarbetens roll, samarbetar aktivt med Regionförvaltningsverket och ser till att ungdomsarbetet kan effektivt bemöta ungdomens behov.
  • Integrering av internationella volontärer till kommunerna, utveckling och stöd för International Club, ungdomsutbyte och internationella läger.
  • Studiebesök för ungdomsarbetare i Finland och utomlands.

Verksamhetsmål:

Förstärka regionala kontakter och samarbete inom ungdomsarbete. Förstärka samarbetet med nationella kompetenscentren inom ungdomsarbete. Stöda utvecklingen av sakkunnigheten i ungdomsarbete.

  • Förstärka, koordinera och utveckla ungdomsarbetens nätverk på Mellersta-Österbotten och svenskspråkiga Österbotten.
  • Känneteckna utvecklingsbehov i kommunerna och stöda med samarbete för att bemöta behoven.
  • Lyfta ungdomsarbetens profil i regionen.
  • Främja kommunikationen mellan regionförvaltningsverket och regionens ungdomsarbete.

Läs om årets 2021 verksamhet från länken:

Regionalt ungdomsarbete

Koordinatorteamet:

Ritva Saarikettu

ritva.saarikettu@villaelba.fi

+358 500 902 330

Mia Salonen

mia.salonen@villaelba.fi

+358 40 514 5470