elba logo

SVENSKA KULTURFONDEN/UTVECKLING AV BARN-OCH UNGDOMS ARBETE I SVENSKA, AMBULERANDE NATURSKOLA

Svenska Kulturfonden har beviljat understöd till Villa Elba under många år. Kulturfonden har årligen beviljat verksamhetsunderstöd till Villa Elba för att utveckla barn- och ungdomsarbetet på svenska. Med hjälp av understödet har vi också kunnat upprätthålla en ambulerande naturskoleverksamhet i området Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby sedan år 2006.

Villa Elbas verksamhetsområde sträcker sig över såväl finskspråkiga, tvåspråkiga och helt svenskspråkiga områden. Med Svenska Kulturfondens understöd kan vi säkerställa att vi kan betjäna svenska barn, ungdomar och de pedagoger som arbetar med dem. Vi vill kunna verka som en brobyggare över språkgränserna. För många finskspråkiga lägerskolelever är Villa Elba den första tvåspråkiga miljö de stöter på. Vi vill kunna förmedla god praxis, ta intiativ och fördomsfritt utveckla nya verksamhetsformer inom barn- och ungdomsarbetet.

Den ambulerande naturskoleverksamheten har varit mycket populär och genom årens lopp har vi hållit naturskoleprogram ni nästan samtliga skolor i området, samt i en stor den av daghemmen. Med hjälp av den feedback vi fått av de barn och pedagoger som deltagit i verksamheten genom åren har vi kunnat utveckla verksamheten.

Liite: Sammanställning av feedback från lärare och elever som deltagit i den ambulerande verksamheten (pdf)