elba logo

PUBLIKATIONER

Villa Elba har som målsättning att sprida god praxis och publicera material inom området barn- och ungdomsarbete. Nedan finns en lista i kronologisk ordning (den översta publikationen är den nyaste). Listan utökas genom åren.

Sukeltajien ja vesiskorpionien maailmassa_Bland dykare och vattenskorpioner

JA, DET GÖR VI! Drama- och miljöpedagogiska metoder för att stärka miljömedvetenhet

Pohjanlahden rantavesien pieneläimet Småkryp i Bottenvikens kustvatten_2 (1)

Ute i alla väder broschyr

Handledarens guide