elba logo

RELATERADE LÄNKAR OCH PUBLIKATIONER

Några tips och länkar för dem som är intresserad av utbildning för hållbar utveckling:

Finlands miljöutbildningsnätverk och grön flagga

Den gröna flaggan samordnas av Finlands Samhälle för Miljöutbildning www.ymparistokasvatus.fi

Material relaterade till miljöutbildning online:

  • Ordlista för utbildning för utbildning och hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling, äventyrsutbildning, ekosocial utbildning.  http://www.yhteinenkasitys.fi/

Undervisningsmaterial

Du kan söka efter undervisningsmaterial om ämnet du vill ha med ett sökord

En stor länklista sammanställd av Finlands Samhälle för Miljöutbildning

Listan är indelad i teman för grön flagg (Vatten, energi, avfall, grannskap, hållbar konsumtion, gemensam jord, hälsosam liv).

SNK (Ungdoms centren i Finland) publikationer

Hjälpreda i skolornas och daghemmens vardag

  •  Miljöutbildningsmaterial för skolor och daghem som produceras av 4V-projektet i Helsingfors huvudstadsregion.

Du kan låna en tryckt version av Keke School och Keke Kindergarten guider på sidan!

Villa Elba Youth Center eget material