elba logo

Villa Elba har tilldelats en fortsättning av den europeiska kvalitetsmärkningen för ungdomscenter

cover

Europeiska rådets ungdomsavdelnings styrkommitté (CDEJ) har beviljat Villa Elba en förlängning av Europeiska kvalitetsmärkningen för ungdomscenter (Quality Label for Youth Centres) för åren 2022-2026.

Revidering genomfördes förra våren, och vi har äntligen fått bekräftelse på vår fortsatta erkännande. Att uppnå kvalitetsmärkningen kräver att uppfylla 15 kriterier och flera underpunkter.

Vårt mål är att bibehålla de etablerade kvalitetsstandarderna under de kommande åren. Att uppfylla Quality Label-kriterierna har varit ett ambitiöst arbete, och det förpliktar oss att vidareutveckla och internationalisera våra aktiviteter.

För närvarande har 11 ungdomscenter i Europa mottagit Quality Label. Villa Elba tilldelades Quality Label för första gången år 2014. I Finland har även Ungdomscenter Marttinen fått Quality Label.

Läs mera på engelska:  Europeiska kvalitetsmärkningen för ungdomscenter