elba logo

Villa Elbas verkställande direktör premierades med Folktingets förtjänstmärke

Catarina Silvander som leder Ungdomscentra Villa Elba i Karleby sedan år 2000, har under alla sina år som VD varit mån om att centret fungerar på båda nationalspråken, dessutom är engelska språket också ett vardagsspråk på hennes arbetsplats.

Villa Elba, en av de främsta centren i Finland som är expert inom internationellt ungdomsarbete, har ofta utländska besökare verksamma inom ungdomssektorn. Även natur och miljö ligger nära Catarina Silvanders hjärta.

  • “Vi har ett utmärkt pedagogiskt koncept, t.ex. Elbas populära fadderklassverksamhet som i samarbete med skolorna ger skolbarnen kunskap och färdighet att vistas i naturen, identifiera växter och smådjur. I Naturskolans laboratorium får barnen forska fiskar och insekter”.

Silvander har också engagerat sig i kommunalpolitiken och jobbat för svenska frågor som bl.a. kampanjerna ”Päivää Goddag” och ”Byri på svensk”.

Catarina Silvander värdesätter premieringen mycket högt och tackar både Folktinget och samarbetspartners genom åren.