+358 50 329 4547 | sales.elba@villaelba.fi
Öppet vardagar 8-15 eller enligt överenskommelse
elba logo

Villa Elbas strategi

Vår strategi bygger starkt på unga människors behov, mänskliga rättigheter, delaktighet, säkerhet och stärkande av förhållandet till naturen. I processen har vi strävat efter att beakta regionala skillnader, klimatkrisen, polariseringen, regeringsprogrammet och de beslut som har fattats inom ramen för det, liksom Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Personalen och beslutsfattarna har aktivt deltagit i strategiprocessen. Ungdomsarbete kräver kulturell känslighet, mötesförmåga, anpassningsförmåga, nätverkskompetens och samarbetsförmåga. Således har vi utarbetat en strategi som förenar vår kreativitet, vår expertis och våra resurser. Vi skapar breda nätverk och utnyttjar partnerskap för att säkerställa att barn och unga får det stöd de behöver för att växa upp till lyckliga individer – aktiva och empatiska medborgare.

Med dessa perspektiv i åtanke går vi vidare till nästa treåriga strategiperiod.

– Catarina Silvander, verkställande direktör

 

Villa Elban nuorisokeskusstrategia 2024-2026 (på finska)

Elba aerial view