elba logo

Gradu-lopputyöaiheita

Gradu-lopputyöaiheita

Katso tästä vinkkejä gradun tai lopputyön aiheiksi:

Nuorisokeskus           photo of children

 • Miten Nuorisokeskuspedagogiikka toteutuu nuorisokeskuksissa
 • Ihmisoikeuskasvatuksen rooli nuorisokeskuksen arjessa
 • Miten asiakas kokee tämän paikan?
  • Ympäristö/Palvelut/Ilmapiiri
 • Asiakaskokemus
 • Nuorisokeskus palvelun tuottajana
  • Profilointi matkailun kentässä
 • Harjoittelijan opas Nuorisokeskuksen maailmaan
  • Työssä oppijan ohjaaminen
 • Musiikki mukaan Nuoriskeskuksen ohjelmiin
  • Miten?
 • Kiertotalouden soveltaminen nuorisokeskuksessa; Case-study Villa Elban hiilijalanjäljestä.
 • Nuorisokeskuksen hiilineutraaliuden tavoittelu ja päästövähennystoimenpiteiden suunnittelu.
 • Nuorisokeskustoiminnan vaikuttavuuden mittaaminen.
 • Kehittämispainotteinen opinnäytetyö: Nuorten osallisuuden kehittäminen Villa Elbassa.
 • Työhyvinvointiohjelmien kehittäminen ja markkinointi; Strateginen markkinointisuunnitelma työhyvinvointiohjelmien myynninedistämiseksi asiakasyrityksille
 • Työhyvinvointiohjelman suunnittelu ja käytännön toteutus.


Kansainvälinen nuorisotyö

 • Ex Volunteers today
  • Missä olet? Onko vapaaehtoisjakso Suomessa/ulkomailla vaikuttanut urasuunnitelmiin?
 • Volunteers who stayed
  • Osa jää asumaan/opiskelemaan. Miksi?
 • Lyhyen vapaaehtoistyön vaikututtavuus
  • Haastattelututkimus. Ennakko odotukset? Mitä käytännön taitoja olen oppinut jakson aikana?
  • Miten koet? : kielitaito, stereotypiat, xenophobia, käytännön taidot, arvomaailma
 • Mikä motivoi nuoria osallistumaan kansainväliseen toimintaan?
 • Kuinka kestävän kehityksen teemat näkyvät vapaaehtoistyön tiimihankkeissa vapaaehtoisten näkökulmasta?
 • Miten kansainväliset vapaaehtoistyön hankkeet ovat kehittäneet niihin osallistuvia organisaatioita?


Luontokoulu/ympäristökasvatus

 • Ohjelmapaketti omatoimiryhmille.
 • Lasten ja perheiden hyvinvointi luonnosta.
 • Mitä vaikutuksia luontokoululla (kummiluokkatoiminta ja kiertävä luontokoulu) on lapsiin.
 • Miten luontokoulu vaikuttaa lasten elämään. Mitä mieltä lapset ovat luontokoulusta ja miten se vaikuttaa opettajiin ja heidän opetukseensa. (Haastattelututkimus)
 • Haastattelututkimus: Mitä vaikutuksia luontokoululla on opettajiin, jotka osallistuvat toimintaan oppilaiden kanssa?
  • Tutkimukseen voi haastatella sekä oppilaita että heidän opettajiaan.
  • Vertailuryhmänä voisi toimia ryhmä opettajia, jotka eivät olet osallistuneet luontokouluun.
  • Tutkimuksessa voidaan kerätä opettajien ajatuksia ulkoilmakasvatuksesta ja ympäristökasvatuksesta.
 • Miten osallistuminen luontokouluun vaikuttaa opettajan opetukseen?
  • Kysymyksiä: kuinka motivoituneita opettajat ovat jatkamaan tätä konseptia myöhemmin?
  • Onnistuiko opettaja sisäistämään ja hyödyntämään luontokoulusta saatuja näkökulmia opetuksessa?
 • Taiteen ja luonnon merkitys / omat luontokokemukset taiteen kautta.
 • Kuinka rauhanopetuksen avulla voidaan edistää tasa-arvoa?


Nuorisotiedotus

 • Vertaistiedottamisen kehittäminen
  • Miten pystytetään nuorten vertaistiedottamisen järjestelmä harvaan asutulla alueella?