elba logo

Hankkeet

HANKKEET

Nuorisoasetuksen mukaisesti nuorisokeskuksen toimintaan kuuluu valmius kehittää nuorisotyötä. Toteutamme tätä tehtävää erityisesti nuorisotyön kehittämishankkeiden kautta. Hankkeiden sisältö vaihtelee yhteiskunnallisen ja alueen tarpeen sekä meneillään olevien hankerahoitusten myötä.

Ryhmäytymistä

Kansallisesti olemme jo pitkään saaneet rahoitusta erilaisiin kehittämishankkeisiin Brita Maria Renlund säätiöltä, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Svenska kulturfondenilta ja Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Sisältöinä ovat olleet mm. ruotsinkielisen nuorisotoiminnan, kiertävän luontokoulutoiminnan, nuorten tieto-ja neuvontapalveluiden, kotikansainvälistymisen ja globaaliskasvatustyön kehittäminen. Hankkeet ovat olleet alueellisia, paikallisia ja myös valtakunnallisia.

Nuorisotyön saralla olemme tunnettu kansainvälinen hanketoimija. Kansainvälisiä hankkeita teemme pääosin ENYC- ja Platform- verkostojen kumppaneiden kanssa, ja yhteistyössä erilaisten Suomessa toimivien nuorisotyön toimijoiden ja organisaatioiden kanssa. Kansainvälisesti teemme Erasmus+ rahoituksella esimerkiksi koulutus-, nuorisovaihto-, solidaarisuusjoukko-, ja strategisen kehittämisen hankkeita.

Skip to content