elba logo

Svenska kulturfonden / Lapsi- ja nuorisotyön kehittäminen ruotsiksi

SVENSKA KULTURFONDEN / LAPSI- JA NUORISOTYÖN KEHITTÄMINEN RUOTSIKSI, KIERTÄVÄ LUONTOKOULU

Svenska Kulturfonden on Villa Elban pitkäaikainen rahoittaja. Svenska Kulturfondeilta on myönnetty vuosittain toimintatukea kehittämään lapsi-ja nuorisotyötä ruotsiksi. Svenska Kulturfondenin tuella on myös toteutettu kiertävä luontokoulutoiminta vuodesta 2006 Kruunupyyn, Larsmon, Pietarsaaren, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn alueella.

Villa Elban toiminta-alueeseen kuuluu myös kaksikieliset ja ruotsinkieliset alueet. Kulturfondenin tuella pystymme varmistamaan, että meillä on myös palveluja sekä ruotsinkielisille lapsille ja nuorille, että ruotsinkielisille kasvattajille. Haluamme toimia sillanrakentajana suomen- ja ruotsinkielisten välillä – monelle leirikoululaisille Villa Elba onkin ensimmäinen kaksikielinen toimintapaikka jossa he käyvät. Haluamme välittää hyviä käytäntöjä, tehdä aloitteita sekä ennakkoluulottomasti kehittää uusia menetelmiä lapsi- ja nuorisotyön kentällä.

Kiertävä luontokoulutoiminta on ollut hyvin suosittu ja vuosien varrella olemme pitäneet luontokoulupäiviä miltei kaikki alueen kouluissa ja suurimmassa osassa päiväkodeistakin. Lapsilta ja kasvattajilta saadun palautteen avulla olemme kehittäneet toimintaa vuodesta vuoteen.