elba logo

Kummiluokkatoiminta

Kummiluokkatoiminta

Kummiluokkatoiminta on Elban luontokoulun peruskivi. Kummiluokkatoiminta mahdollistaa pitkäjänteisen ympäristökasvatuksen järjestämisen koululuokille ja toimii samalla ulko-opetuksen inspiraation lähteenä opettajille.

Kummiluokaksi voivat hakea kokkolalaisten alakoulujen 3-5-luokat. Toiminta on kouluille maksutonta. Kummiluokkatoimintaa rahoittavat Kokkolan kaupungin sivistyskeskus ja ympäristötoimi.

Mikä on kummiluokka?

Kummiluokka on koululuokka, jolla on säännöllisesti luontokoulupäiviä yhden lukuvuoden aikana. Kummiluokkien luontokoulupäivien ohjelma perustuu luontokoulun oman opetussuunnitelman pohjalle, joka puolestaan perustuu perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Kummiluokkatoimintaa arvioidaan opettajilta ja oppilailta kerätyn palautteen perusteella.

Kummiluokkavuosi alkaa elokuussa kummiluokkien haulla ja valittujen kummiopettajien tapaamisella. Syyskuun ja huhtikuun välillä luokka viettää luontokoulussa kuukausittain kahdeksan koko koulupäivän kestävää luontokoulupäivää. Kummiluokkavuosi huipentuu toukokuussa opettajan ja luokan suunnittelemaan omatoimiseen retkeen.

Kummiluokkatoiminnan tavoitteena on tukea opettajia toteuttamaan ympäristökasvatusta toiminnallisin menetelmin. Samalla tavoitteena on kehittää lapsille ja nuorille läheisempi luontosuhde positiivisten elämysten kautta.

Mitä luontokoulussa tehdään?

Luontokoulussa käydään koulua ulkona ympäri vuoden. Luontokoulupäivät rakentuvat eri teemojen ympärille vuodenaikojen vaihtumista hyödyntäen. Teemoja käsitellään maastoretkillä omien havaintojen kautta ja omiin kokemuksiin perustuen sekä pelin tai leikin avulla elämyksellisesti luotujen tilanteiden tai luonnon toimintaa kuvaavien ”simulaattoreiden” kautta.  Luontokoulupäivään voi sisältyä myös ennakko- ja jälkitehtäviä.

Koska kummiluokkapäivät toteutetaan oppilaiden arjesta poikkeavassa ympäristössä ja hieman erilaisin opetusmenetelmin, kehittyvät luokan taidot muutenkin kuin paremman luontosuhteen ja luonnontuntemuksen osalta. Opettajilta saadun palautteen mukaan kummiluokkatoiminnasta on ollut hyötyä myös esimerkiksi luokan yhteistyötaitojen ja luokkahengen parantamisessa.
Laboratoriossa

Omatoimiset luontokoulupäivät

Tarjoamme kokkolalaisille koululuokille mahdollisuutta toteuttaa oma luontokoulupäivänsä oman opettajan johdolla Villa Elbassa. Meiltä on saatavilla välineitä ja materiaalipaketteja luonnossa tapahtuvien opetustuokioiden järjestämiseksi pihapiirissä tai lähimaastossa.

Lisätietoja kummiluokkatoiminnasta

luontokoulu@villaelba.fi