elba logo

Sosiaalinen vahvistaminen

SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

Villa Elbassa tarjoamme myös erilaisia työkaluja nuoren sosiaalisen vahvistamisen tukemiseksi.

Nuorisokeskustoiminnan yhtenä päätavoitteena on nuorten sosiaalinen vahvistuminen, painottuenphoto of people near the building nuorten vuorovaikutustaitojen, itsetunnon ja itsensä arvostamisen sekä osallisuuden tukemiseen.

Meillä toteutetaan Nuotta-valmennusta, joka on tarkoitettu erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille ja on maksutonta etsivän nuorisotyön ja työpajojen nuorten ryhmille opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.ia asioita  ja löytävät ehkä jopa uuden harrastuksen itselleen.

Lisäksi kauttamme on mahdollisuus löytää vapaaehtoistyön paikka muita heikommassa asemassa olevalle nuorelle tuetussa projektissa ulkomailla, tai osallistua Suomessa toteuttamaamme kansainväliseen projektiin osana ulkomaalaista ryhmää. Tavoitteena on nuorten sosiaalinen vahvistaminen tukemalla arjenhallintaa, sosiaalisten taitojen ja terveiden elämäntapojen vahvistumista sekä työelämätaitojen kehittymistä ja positiivisten elämysten kautta voimaantuminen.

syda¦en_taustalla