elba logo

Ohjelmapalvelut lapsille ja nuorille

Ohjelmissamme keskitymme meille läheisiin aiheisiin: luontoon, mereen ja seikkailuun.

Ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa teitä ryhmällenne parhaiten sopivien ohjelmien valinnassa, tekee tarjoukset ohjelmaehdotuksineen ja päivittää sitä toivomustenne mukaisesti.

Toimimme kaksikielisellä alueella kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti). Villa Elba on vahvasti kansainvälisesti suuntautunut nuorisokeskus, joten kansainvälisyys näkyy arjessamme.

Kiinnitämme huomiota ohjelman henkiseen ja fyysiseen turvallisuuteen.

Ohjelmissamme painotamme kokemuksellista, elämyksellistä ja tutkivaa oppimista. Seikkailuohjelmamme ovat tarinaan kätkettyjä elämyksiä. Tavoitteena on luoda iloa ja mielihyvää, onnistumisen tunteita, empatiaa ja yhteistyökykyä sekä ryhmähenkeä, parantaa ryhmän jäsenten välistä luottamussuhdetta, yksilön ja ryhmän tarkkaavaisuutta. Päämääränä on myös vahvistaa ryhmän ja sen jäsenten aloitteellisuutta, itsenäisyyttä ja itsetuntemusta. Lasten ja nuorten osallisuus on meille tärkeä.

Nuorisokeskus Villa Elba on syrjinnästä vapaata aluetta. Haluamme haastaa ryhmien mukana tulevat aikuiset kiinnittämään huomiota sekä puuttumaan mahdollisiin syrjimis- ja kiusaamistilanteisiin, paitsi ohjattujen ohjelmien myös niiden ulkopuolisten tapahtumien aikana.

Suuret ryhmät jaetaan ja ohjaus tapahtuu pienryhmissä. Turvallisuuden ja ohjelman sujuvuuden takia ryhmän enimmäiskoko voi jossain ohjelmissa (esim. kiipeily, jousiammunta) olla pieni verrattuna muihin ohjelmiin. Ohjelmien tarkka sisältö vaihtelee ryhmän iän ja erityistarpeiden mukaan. Suurin osa ohjelmista toteutetaan ulkona, säässä kuin säässä.

Lisätietoja:

Villa Elban myyntipalvelu
sales.elba@villaelba.fi
050 329 4547

photo of children in the forest