logo

VERKOSTOT

Villa Elba on mukana useassa eurooppalaisessa verkostossa:

  • Reves on eurooppalainen paikallisviranomaiset ja sosiaalitalouden toimijat yhdistävä verkosto. Tavoitteena on luoda uusia kestäviä yhteistyösuhteita ja yhteiset toimintaperiaatteet sosiaalisesti kestävään paikalliseen kehitykseen sekä edistää sosiaalista osallistamista. REVES Excellence Award 2015 Call FIN
  • Platform Youth mobility -verkoston  kansainvälinen nuorisotyö sisältää monimuotoisia kansainvälisiä ohjelmia mm leirit, nuorisovaihdot, seminaarit, koulutukset jne.
  • Suomen nuorisokeskusyhdistyksen kautta Villa Elba osallistuu myös Eurooppalaisen nuorisokeskusverkosto www.enyc.eu  toimintaan.
  • ENYK Eurooppalainen nuorisokeskusverkosto, jonka tavoitteena on eurooppalaisen nuorisotyön- ja palvelujen kehittäminen.
  • Anna Lindh -säätiö (Anna Lindh Foundation, ALF) on vuonna 2005 perustettu kansainvälinen organisaatio, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen ihmisiä ja järjestöjä Välimeren pohjois- ja eteläpuolilta. ALF pyrkii kumoamaan kulttuurisia väärinkäsityksiä ja stereotypioita sekä tiivistämään EU-Välimeri-yhteistyötä.
  • Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry. Luonto- ja ympäristökoulujen liiton toiminnan tarkoituksena on luonto- ja ympäristökoulutoiminnan sekä ympäristökasvatuksen edistäminen.
  • Seikkailukasvatusverkosto. Valtakunnallisen seikkailukasvatusverkoston toiminnan päätavoite on seikkailukasvatuksen yhteiskunnallisen aseman edistäminen.
  • Svenska Naturskoleföreningen