elba logo

Project Friendship -tiimityötä poikkeuksellisina aikoina

Project Friendship – tiimityötä poikkeuksellisina aikoina

Syksyllä 2019 Keski-Pohjanmaalla lasten ja nuorten hyvinvointityön yhdeksi kärjistä nostettiin yksinäisyys, josta selvitysten mukaan kärsivät varsinkin nuoret, mutta myös vanhemmat. Myös valtakunnallisesti teema on ollut viime aikoina paljon esillä mediassa, ja oli esimerkiksi valtakunnallisten etsivän nuorisotyönpäivien teemana.

Halusimme kantaa kortemme kekoon taistelussa yksinäisyyttä vastaan järjestämällä ystävyys-teemaisen solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelun hankkeen. Ajatuksena, että viemällä alueellemme keskustelua ystävyydestä, vuorovaikutustaidoista ja ystävyystaidoista, voisimme olla mukana torjumassa yksinäisyyttä. Haimme siis Euroopan solidaarisuusjoukoista rahoitusta 10 vapaaehtoistyöntekijälle, jotka tulisivat järjestämään ystävyysaiheista työpajoja alueen kouluilla, työpajoilla ja palvelutaloilla.

 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Vapaaehtoiset saapuivat maaliskuun ensimmäisenä päivä Unkarista, Itävallasta, Romaniasta, Turkista, Italiasta ja Espanjasta. Tulovalmennusviikon jälkeen Suomen Punaisen Ristin Kokkolan osaston ystäväpalvelun työntekijä oli mukana alustamassa ystävyys-aihetta vapaaehtoisillemme ja suunnittelemassa vapaaehtoisten kanssa työpajoja. Kävimme hyvää keskustelua siitä, millainen tilanne muissa maissa oli yksinäisyyden osalta, ja ilmeisesti Suomessa tilanne tuntui olevan haastavimmasta päästä.

Vapaaehtoisilla oli todella hyviä ideoita työpajojen sisällöksi. Pohdimme paljon sitä millä tavalla eri-ikäisten kohderyhmien kanssa ystävyysaihetta tulisi käsitellä. Eskari-ikäsille ja 1-3.luokkalaisille työpajan pääsisällöksi muodostui eläinnaamioiden tekeminen. Naamioiden avulla näyteltäisiin syntymäpäiväaiheinen näytelmä. Oppimistavoitteena oli, että kaikista löytyy jotakin hyvää, ja erilaisten ihmisten kanssa voi tulla toimeen ja myös ystävystyä, vaikka ei toisessa kaikesta pitäisikään.

4.-6. luokkalaisten työpajan sisältönä oli ystävyysaiheinen bingo, johon sisältyi erilaisia ystävyys-tehtäviä, ja lisäksi oppilaat olisivat pienryhmissä vapaaehtoisten kanssa keskustelleet ystävyyden näkemyksistä. Esimerkiksi jos ystävyys olisi eläin, mikä eläin se olisi ja miksi?

Nuorten ja nuorten aikuisten työpajoihin vapaaehtoiset suunnittelivat ystävyys Kahoot-pelin, ja työpajassa näyteltäisiin dialogina kohtaus Pikku Prinssi-kirjasta. Sen jälkeen pohdittaisiin mitä kohtaus kertoo ystävyydestä, esimerkiksi miten kohdata toinen ihminen, jonka kanssa haluaisi ystävystyä.

Palvelutaloille, Yhteisöklubi Sillalle ja SPR:n kirppikselle suunnatuissa työpajoissa oli tarkoituksena pelata myös ystävyysbingoa, ja samalla esimerkiksi muistella omia lapsuuden ystäviään, pelata ystävyysaiheista muistipeliä ja jakaa omia kokemuksiaan ystävyyteen liittyen.

 

Yllättäviä käänteitä

Projektin edetessä koronatilanne tiivistyi tiivistymistään, ja tehdessämme lähtöä vetämään ensimmäisiä työpajoja kouluille, jouduimme yllättäen tilanteeseen, että emme voineet korona-tilanteen vuoksi lähteä. Samana iltapäivänä hallitus kokoontui päättämään poikkeusoloista Suomessa. Kaikki vierailut jouduttiin perua, mutta vapaaehtoisemme pääsivät vetämään yhden työpajan nuorille aikuisille ja toisen Villa Elban henkilökunnalle.

Työpajojen peruuntuminen oli tietenkin suuri pettymys, mutta vapaaehtoiset kokivat kuitenkin tärkeäksi sen, että työpajat oli suunniteltu hyvin ja he olivat saaneet harjoitella niiden vetämistä etukäteen toisilleen. Harjoitteluhetkissä he saivat arvokasta palautetta esimerkiksi omasta esiintymisestään ja ohjauksestaan.

Työpajojen peruunnuttua vapaaehtoiset alkoivat työstää videomateriaalia ystävyydestä ja myös rasismin vastaiseen viikkoon liittyen. Videoidenkin työstäminen osoittautui kuitenkin haasteelliseksi, koska projektin edetessä yksi jos toinenkin vapaaehtoinen joutui lähtemään etukäteen kotimatkalle.

Projekti ei mennyt alkuperäisten suunnitelmien mukaan, mutta vapaaehtoisille jäi kaikesta huolimatta positiivinen kokemus. He saivat toisistaan hyviä ystäviä, ja tärkeää kokemusta työpajojen suunnittelusta ja vähän myös niiden ohjaamisesta.

 

Monta kokemusta rikkaampana

Tärkeimpänä asiana vapaaehtoiset kokivat sen, että olivat saaneet asua hetken Suomessa yhdessä eri kulttuureista tulevien kanssa, tutustua Suomeen ja suomalaisuuteen. Isäntätahona olimme todella kiitollisia vapaaehtoisten joustavuudesta ja sopeutuvuudesta epävarmassa ja muuttuvassa tilanteessa. Meille oli myös tärkeää aloitettu yhteistyö Kokkolan SPR:n ystäväpalvelun kanssa, ja toivomme että se saa jatkoa tulevissa projekteissa. Toivomme myös, että saamme toteutettua peruuntuneet työpajat joskus tulevaisuudessa uusien projektien merkeissä.

Emme vielä tarkalleen tiedä miten vapaaehtoiset tulevat todella hyödyntämään kokemustaan ja millaisia eväitä työpajoissa mukana olleet nuoret saivat oman elämänsä yksinäisyyden torjuntaan. Vapaaehtoisten kesken ryhmässä kuitenkin näkyi todellista ystävyyttä ja toisten kunnioittamista, joka varmasti kantaa heitä pitkälle eteenpäin.

Vapaaehtoisten ajatuksia projektista:

”I think the most important thing in this project was sharing and discovering new cultures. We have to be aware that not everybody is like ourselves and is always good to find out new habbits and things. Moreover I think it is a good way to discover and to challenge ourselves.”

”For me I got to know a lot of new friends and learned more about organizing workshops”

”For me, the most important in this project is my personal growing ( talking with people from other cultures, improving my English…,etc.)”

”Learning I guess. Because I was in different culture with different personalities (some of them was very different 🙂 ) also there was a coronavirus situation and I learnt how to manage this all.”

”I was influenced by this project, I want to travel much more in the future and get to know other people. I became much more open and friendly thanks to the project.”

”The project gave a new view on the future I got some new experiences out of it and feel more comfortable about my future plans”

”I think that this proyect will be useful to my future because I have learned many thing that I had not learned before.”

”Now I know how to organize some events with different kind of people and I found opportunity to improve my language skills.”

 

Lisää vapaaehtoisten ajatuksia projektista löydät täältä.

Turkkilaisten osallistujien kokemuksia projektista voi lukea täältä.