elba logo

Euroopan neuvoston myöntämän Laatumerkin saaneiden nuorisokeskusten edustajat kokoontuivat vaihtamaan kokemuksia ja suunnitteleman tulevaisuuden yhteistyömuotoja Budapestissa 6.-8.5.2024

Villa Elba on yksi 14 eurooppalaisesta nuorisokeskuksesta, jolle Laatumerkki on myönnetty. Mukana kokouksessa oli Villa Elban toimitusjohtaja Catarina Silvander. 

Tapaamisessa keskusten edustajat toivat esille merkittävimpiä tapahtumia ja asioita omassa keskuksessa. Kuulumisten vaihdon lisäksi ohjelmassa oli mm. mielenkiintoinen työpaja, jonka tavoitteena oli inspiroida keskusten edustajia yhteisen narratiivin luomiseen. Kakki laatumerkin saaneet nuorisokeskukset ovat erilaisia, mutta yhsitävä tekijä on laadukas työote, nuorten osallisuus, aktiivinen kansainvälinen työ sekä halu kehittyä. Työpajan tavoitteena oli pohtia miten näit arvoja voisi tuoda esille esimerkiksi oman keskuksen markkinoinnin kautta. 

Villa Elba osallistuu aktiivisesti Laatumerkin vuotuisiin tapaamisiin ja koulutuksiin. Nuorisokeskus Marttinen on toinen merkin saanut keskus Suomessa. 

Lue lisää Laatumerkistä

Budapest Quality Label meeringroom
Two women taking a selfie