elba logo

Elban eri kokous-, juhlatiloille, tilaisuuksille, majoitukselle ja leireille on tehty varausta selventäviä ehtoja. Tutustuthan ehtoihin, ennen varauksen tekoa.

Kokoukset

VARAUSEHDOT kokoukset 

Tilaisuuden tarkentaminen

Pyydämme toimittamaan kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta seuraavat tiedot:

  •  tilaisuuden aikataulu, ateria-ajat ja muut päivän kulkuun liittyvät tiedot
  • tarvittava kokoustekniikka sekä luennoitsijoiden erityistoiveet
  • vakavat ruoka-aineallergiat nimilistana (viimeistään henkilömäärän vahvistuksen yhteydessä)
  • tilaisuudessa paikalla olevan tilaisuuden isännän/emännän nimen ja yhteystiedot
  • laskutusosoite ja viitetiedot

Ateriavarausten muutokset

Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan lopullisen osanottajamäärän ja vahvistuksen tarjoilusta vähintään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua, johon sallimme +-10 % poikkeaman 4 vrk ennen tilaisuutta. Käytämme laskutusperusteena 4 vrk ennen tilaisuutta vahvistettua henkilömäärää. Jos lopullisen osanottajamäärän muuttumisesta ilmoitetaan alle 4 vrk ennen tai ei ole ilmoitettu ollenkaan, on palvelun tuottajalla oikeus veloittaa tarjouksen mukaisen henkilömäärän ja hinnan mukaan. Mikäli toteutunut asiakasmäärä on suurempi kuin vahvistettu määrä, laskutetaan tilaajalta toteutunut määrä.

Peruutusehdot

Peruutus yli 7 päivää ennen tilaisuutta, ei veloitusta.

Peruutus 7 – 4 päivää ennen tilaisuutta, veloitus 50 % tilaisuuden arvosta.

Peruutus alle 4 päivää ennen tilaisuutta, veloitus 100 % tilaisuuden arvosta.

Vanha Villa ja Elban Helmi

VARAUSEHDOT Vanha Villa ja Elban Helmi

VARAAMINEN

Tilan varauksen alkamis- ja päättymisaika on ilmoitettu tilausvahvistuksessa. Asiakkaan tekemä varaus on sekä Villa Elbaa että asiakasta sitova, Elban vahvistettua varauksen. Villa Elba antaa kirjallisen vahvistuksen sähköpostilla, jossa on maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

Vuokratun tilan tulee olla tyhjä varausajan päättyessä.

PERUUTUSEHDOT

Ravintola-, sauna, juhlatila ja vapaa-ajanpalveluiden varausten peruuntuessa tilaaja sitoutuu ilmoittamaan peruutuksesta Villa Elballe vähintään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua. Ehto koskee myös tilattuja vapaa-ajan- ja seikkailutuotteita. Mikäli peruutus tapahtuu em. ehtoja myöhemmin, Villa Elba on oikeutettu veloittamaan peruutuksesta aiheutuneet kustannukset.

TILOJEN AVAUS

Avain on noudettavissa vuokrauspäivänä asiakkaalle erikseen toimitettavien ohjeiden mukaisesti ja palautus tapahtuu jättämällä avain Elban kanssa sovittuun paikkaan. Omien ruokien/juomien ja muun rekvisiitan tuominen tilaan, ja vieminen pois tiloista tulee tapahtua yhdessä sovitun vuokraajan puitteissa.

TILOISTA POISTUTTAESSA

Valaisimet, kynttilät ja sähkölaitteet tulee sammuttaa, ikkunat sulkea ja kaikki ovet tulee ehdottomasti lukita poistuttaessa. Loppusiivous sisältyy hintaan. Varaaja on vastuussa tilojen yleisestä siisteydestä varauksen päätyttyä. Edellytetään, että huonekalut ja muut varusteet ovat paikoillaan ja ehjinä, ja mahdolliset eritteet poistettu. Tilojen tulee olla siistissä kunnossa vuokrauksen jälkeen (roskat roska- ja kierrätysastioissa, astiat astianpesukoneessa tai kerättyinä keittiön tasolle, käytetyt pyyhkeet ja istuinaluset pyykkikoreissa). Ethän laita pulloja ja roskia samaan säkkiin, olemme ympäristöystävällinen yritys ja lajittelemme kaikki jätteet, jätteiden sekoittaminen hankaloittaa työtä huomattavasti. Pantilliset juomapullot ja tölkit tulee lajitella omiin säkkeihinsä.

ATERIAVARAUSTEN MUUTOKSET

Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan lopullisen osanottajamäärän ja vahvistuksen tarjoilusta vähintään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua, johon sallimme +-10 % poikkeaman 4 vrk ennen tilaisuutta. Käytämme laskutusperusteena 4 vrk ennen tilaisuutta vahvistettua henkilömäärää. Jos lopullisen osanottajamäärän muuttumisesta ilmoitetaan alle 4 vrk ennen tai ei ole ilmoitettu ollenkaan, on palvelun tuottajalla oikeus veloittaa tarjouksen mukaisen henkilömäärän ja hinnan mukaan. Mikäli toteutunut asiakasmäärä on suurempi kuin vahvistettu määrä, laskutetaan tilaajalta toteutunut määrä.

VAHINGONTEKO JA LISÄSIIVOUS

Varaaja vastaa vuokra-aikana Villa Elballe, kiinteistölle ja/tai kolmannelle osapuolelle tai näiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista (myös välillisesti syntyneistä vahingoista), sekä niiden korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista täysimääräisesti. Mikäli vuokrauksen jälkeen ilmenee lisäsiivoustarvetta, laskuttaa Villa Elba asiakkaalta 90€ siivousmaksun, sekä eritelisä 100€/erite. Kiinteistölle ja irtaimistolle aiheutuneet vahingot laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Lukitsematta jätetystä ovesta perimme 50€. Aiheettomasta palohälytyksestä aiheutuvista kustannuksista vastaa aiheuttaja/varaaja.

LÖYTÖTAVARAT

Varausajan päätyttyä tilat tulee tyhjentää kaikista mukana tuoduista tavaroista. Tiloihin mahdollisesti jääneitä arvotavaroita voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta sales.elba@villaelba.fi. Löytötavaroita ei kuljeteta Varaajalle, vaan Varaaja noutaa ne erikseen sovitulla tavalla. Löytötavaroita säilytetään 2 viikkoa, jonka jälkeen lahjoitamme ne hyväntekeväisyyteen.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Vuokraajalla tai tämän valtuuttamalla edustajalla on oikeus tarpeen vaatiessa keskeyttää tilaisuus tiloissa, mikäli tilaisuuden katsotaan aiheuttavan häiriötä ulkopuolisille tai sallittu henkilömäärä ylittyy. Varaaja on velvollinen maksamaan vartijakäynnistä koituneet kustannukset, mikäli siihen tulee tarvetta. Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkotiloissa erikseen osoitetuissa paikoissa. Tiloihin saa tuoda omia juomia ja ruokia.

REKLAMAATIOT

Mahdolliset tiloihin liittyvät puutteet ja muut huomautukset on ilmoitettava Villa Elbaan välittömästi. Reklamaatiot on esitettävä Villa Elbaan vuokrausta seuraavana arkipäivänä sähköpostitse.

VUOKRAAJAN OIKEUS PERUUTUKSEEN

Villa Elballa on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin Elba ei voi vaikuttaa (force majeure esim. lakko, työsulku, tulipalo, sota, pandemia tms.). Niistä aiheutuvia vahinkoja/kustannuksia ei korvata. Villa Elba voi myös milloin hyvänsä lopettaa tai peruuttaa tilaisuuden, mikäli se häiritsee muuta toimintaa tai vaarantaa Villa Elban maineen tai turvallisuuden.

ERIKOISJÄRJESTELYT

Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita, tilaaja sitoutuu vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista, ellei toisin sovita.

Häät, juhlat ja muut tilaisuudet päärakennuksessa

VARAUSEHDOT häät, juhlat ja muut tilaisuudet päärakennuksessa 

Tilaisuutenne järjestelyjen sujumiseksi parhaalla mahdollisella tavalla ottakaa ystävällisesti huomioon seuraavat ehdot.

VARAUS

Varaus tulee voimaan, kun Villa Elba on kirjallisesti/sähköisesti vahvistanut sen asiakkaalle, eikä tilaaja ole reklamoinut 14 päivän kuluessa vahvistuksen lähettämisestä. Tilaus on voimassa vahvistetun varauksen ja osanottajamäärän mukaisesti. Juhlan lopullinen vierasmäärä, jonka mukaan myös veloitetaan, asiakas ilmoittaa viimeistään 14 vrk ennen juhlia. Jos juhlaan saapuva vierasmäärä ylittää ilmoitetun määrän, veloitetaan todellisen vierasmäärän mukaan.

JÄRJESTELYT JA TILAT

Juhlatila varataan asiakkaalle sopimuksen mukaan. Häätilan koristeluun varataan asiakkaalle häitä edeltävänä iltana 3 tuntia.

ANNISKELU

Villa Elba noudattaa alkoholilainsäädäntöä. Alkoholilainsäädäntö koskee anniskelualuettamme Elba-salia, päärakennuksen pääaulaa, Café Elban tiloja sekä päärakennuksen ulkopuolella olevaa aidattua terassia. Mainituissa tiloissa omien alkoholijuomien nauttiminen ei ole sallittua. Ravintolastamme ostettujen alkoholijuomien vieminen ulos mainituista tiloista ei ole sallittua. Asiakkaan ostaessa alkoholijuomia hänen on pystyttävä todistamaan ikänsä henkilökunnan sitä vaatiessa.

HYGIENIAMÄÄRÄYKSET

Villa Elba noudattaa Elintarvikeviraston määräämiä hygieniavaatimuksia. Ulkopuolisilla ei ole oikeutta oleskella Villa Elban keittiötiloissa, asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta viimeistellä tai valmistaa tarjoiltavia tiloissamme. Juhlista jääneitä ruokia tai muita tarjottavia ei anneta asiakkaalle mukaan. Häätarjouksessa oleva buffetmenu katetaan kerran. Keittiön kylmiöissä ei varastoida ulkopuolelta tuotuja tarjoiltavia. Ilmoitetut allergiat/ruokavaliot otetaan huomioon.

ERIKOISJÄRJESTELYT
Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita, tilaaja sitoutuu vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista, ellei toisin sovita.

TILOJEN SUOJELEMINEN VAHINGOLTA

Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingolta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa mahdollisista vahingoista, joita tilaajan laitteet, esiintyjät tai tilaisuuden osallistujat aiheuttavat tapahtumapaikan henkilökunnalle, kiinteistölle tai irtaimelle omaisuudelle. Tilaaja sitoutuu noudattamaan tapahtumapaikan henkilökunnan ohjeita talon, laitteiden ja kalusteiden käyttöä koskevissa asioissa. Aiheettomasta palohälytyksestä aiheutuvista kustannuksista vastaa aiheuttaja/varaaja.

TUPAKOINTI

Tupakointi on sallittu sille varatulla paikalla.

MAKSUEHDOT

Villa Elba veloittaa sovituista palveluista. Laskun maksuehdot, 14 pv netto. Viivästyskorko on 7%

PERUUTUSEHDOT

Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Tilaajan peruuttaessa tilauksensa, veloitetaan peruutuskuluja vahvistetuista palveluista seuraavasti:

Häät:

– peruutus viimeistään 4 kk ennen tilaisuuden alkamista 30 %

– peruutus viimeistään 3 kk ennen tilaisuuden alkamista 50 %

– peruutus viimeistään 2 kk ennen tilaisuuden alkamista 100%

Muut juhlat ja tilaisuudet, ei koske hääjuhlia

– peruutus 30 vrk ennen tilaisuuden alkua 15 %

– peruutus 29 – 14 vrk ennen tilaisuuden alkua 25 %

– peruutus 13 – 7 vrk ennen tilaisuuden alkua 50 %

– peruutus 7 – 0 vrk ennen tilaisuuden alkua 100 %

Villa Elba pidättää oikeuden hinnantarkistuksiin.

Majoituksen varausehdot

VARAUSEHDOT majoitus 

VARAUS JA VAHVISTUS
Asiakkaan tekemä varaus on sekä Villa Elbaa että asiakasta sitova Elban vahvistettua varauksen. Villa Elba antaa kirjallisen vahvistuksen sähköpostilla, jossa on maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

ASIAKKAAN TULO JA LÄHTÖ
Ellei toisin ole sovittu, huone on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 15.00 alkaen, ja huone on luovutettava lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00. Huoneiston avaimet luovutetaan asiakkaalle Villa Elban vastaanotosta saavuttaessa. Aukioloaikojen ulkopuolella avainten luovutuksesta sovitaan asiakkaan kanssa etukäteen.

OLESKELU MAJOITUSTILASSA

Villa Elban uimaranta on asiakkaiden vapaassa käytössä (huomaa, ettei rannalla ole valvontaa). Saunaa voi vuokrata erikseen. Asiakas tuo mukanaan liinavaatteet ja pyyhkeet tai vuokraa ne erikseen Villa Elbasta. Vuoteissa on aina käytettävä liinavaatteita, myös makuupussissa nukkuessa. Ilman liinavaatteita nukutuista vuoteista veloitamme vuodevaatteiden ja petauspatjan pesukustannukset. Asiakkaan odotetaan majoittuvan hyvien tapojen mukaisesti ja luovuttavan majoitustilan siistissä kunnossa. Loppusiivous sisältyy majoituksen hintaan. Varaaja on vastuussa asunnon yleisestä siisteydestä varauksen päätyttyä. Edellytetään, että huonekalut ja muut varusteet ovat alkuperäisillä paikoillaan ja ehjinä, roskat vietynä roskakatokseen. Ovet sekä ikkunat lukitaan lähtiessä. Mikäli majoitustila vaatii erityissiivousta asiakkaan jäljiltä, peritään siivouskulut vähintään 80 €. Majoitukseen ei kuulu aterioita.

VAHINKOJEN KORVAUS

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoitustilaan, irtaimistolle tai ympäristölle aiheuttamansa vahingot. Mikäli asiakas aiheuttaa vakavaa häiriötä, vaaraa tai annettujen ohjeiden piittaamattomuutta majoitustilassa tai ympäristössä voidaan vuokrasopimus purkaa välittömästi eikä asiakkaalla ole oikeutta vuokran palauttamiseen. Aiheettomasta palohälytyksestä aiheutuvista kustannuksista vastaa aiheuttaja/varaaja. Kadonneesta avaimesta peritään 50 € joka laskutetaan jälkeenpäin.

MAJOITUSKORTTI

Asiakas on velvollinen täyttämään vastaanotosta saamansa majoituskortin täydellisesti ja selvästi. Jokainen majoittuja täyttää oman korttinsa, ellei ryhmä ole niin iso, että vastaanotosta luovutetaan majoituslistat, johon jokainen asiakas on myös velvollinen kirjaamaan tietonsa selvästi ja täydellisesti. Majoituslistat otetaan käyttöön esimerkiksi isojen leirien majoittuessa.

MUUTA

Tupakointi sallittu ainoastaan sille osoitetulla paikalla. Mökissä numero 6 ovat lemmikkieläimet sallittuja 20 € lisämaksusta

PERUUTUS JA SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN
Peruutukset tulee tehdä aina kirjallisesti ko. myyntipalvelun osoitteeseen tai sähköpostilla. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on saapunut myyntipalveluumme.

Sopimus majoituksen varauksesta on molempia osapuolia sitova. Mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo sopimuksen, hän on velvollinen maksamaan korvausta toiselle osapuolelle. Korvaus huoneen käyttämättä jättämisestä lasketaan yksityisten asiakkaiden osalta seuraavan käytännön mukaisesti:

  1. korvausvelvollisuutta ei ole, jos peruutus on tapahtunut viimeistään klo 15.30 tuloa edeltävänä päivänä.
  2. Mikäli peruutus tapahtuu em. ajankohtaa myöhemmin, asiakas maksaa vuorokauden hinnan.
  3. Mikäli asiakas jää saapumatta ilman, että olisi peruuttanut tilauksen, asiakas maksaa vuorokauden hinnan.

Ryhmävarauksia ja leirejä koskevat omat peruutusehdot.

MAKSUEHDOT

Majoitus maksetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä käteisellä tai luottokortilla, ellei muusta maksutavasta ole sovittu varausvaiheessa.

Varausehdot: leirikoulut, leirit ja ryhmävaraukset

VARAUSEHDOT Leirikoulut leirit ja ryhmät

VARAAMINEN

Tilan varauksen alkamis- ja päättymisaika on ilmoitettu varausvahvistuksessa. Asiakkaan tekemä varaus on sekä Villa Elbaa että asiakasta sitova Elban vahvistettua varauksen. Villa Elba antaa kirjallisen vahvistuksen sähköpostilla, jossa on maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

TILAISUUDEN TARKENTAMINEN

Pyydämme toimittamaan kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta seuraavat tiedot: • tilaisuuden aikataulu, ateria-ajat ja muut päivän kulkuun liittyvät tiedot • tarvittava kokoustekniikka sekä luennoitsijoiden erityistoiveet • lopullinen henkilömäärä • tilaisuudessa paikalla olevan tilaisuuden isännän/emännän nimen ja yhteystiedot • laskutusosoite ja viitetiedot

ERITYISRUOKAVALIOT

Villa Elbaan on ilmoitettava mahdolliset ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot viimeistään 7 päivää ennen varauksen alkua.

PERUUTUSEHDOT

Peruutus 49–21 päivää ennen tilaisuuden alkua – veloitus 50 % varattujen palvelujen hinnasta Peruutus 20–14 päivää ennen tilaisuuden alkua – veloitus 75 % varattujen palvelujen hinnasta Peruutus 13–0 päivää ennen tilaisuuden alkua – veloitus 100 % varattujen palvelujen hinnasta Peruutusehdot koskevat sekä vain osan varauksen perumisesta että koko varauksen perumista

MAJOITUSEHDOT

Varatut majoitustilat ovat asiakkaan käytettävissä klo 15.00 saapumispäivänä. Asiakkaan on luovutettava majoitustilansa lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00. Asiakas on velvollinen täyttämään vastaanotosta saamansa majoituskortin/-listan täydellisesti ja selvästi. Asiakas tuo mukanaan liinavaatteet ja pyyhkeet tai vuokraa ne erikseen Villa Elbasta. Vuoteissa on aina käytettävä liinavaatteita, myös makuupussissa nukkuessa. Asiakkaan odotetaan majoittuvan hyvien tapojen mukaisesti ja luovuttavan majoitustilan siistissä kunnossa, tiskit tiskattuna ja roskat vietynä roskakatokseen. Mikäli majoitustila vaatii erityissiivousta asiakkaan jäljiltä, peritään siivouskulut vähintään 80 €

AVAINTEN LUOVUTUS

Avaimet luovutetaan asiakkaalle sisäänkirjautumisen yhteydessä Villa Elban vastaanotossa tai sopimuksen mukaan. Asiakas luovuttaa avaimet lähtiessään vastaanottoon, tai sopimuksen mukaan. Kadonneesta avaimesta peritään 50 € joka laskutetaan jälkeenpäin.

MUUTA

Tupakointi on sallittu ainoastaan sille osoitetulla paikalla. Mökissä numero 6 ovat lemmikkieläimet sallittuja 20 € lisämaksusta. Villa Elban uimaranta on asiakkaiden vapaassa käytössä. Saunaa voi vuokrata erikseen.

VAHINKOJEN KORVAUS

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoitustilaan, irtaimistolle tai ympäristölle aiheuttamansa vahingot. Mikäli asiakas aiheuttaa vakavaa häiriötä, vaaraa tai annettujen ohjeiden piittaamattomuutta majoitustilassa tai ympäristössä voidaan vuokrasopimus purkaa välittömästi eikä asiakkaalla ole oikeutta vuokran palauttamiseen. Aiheettomasta palohälytyksestä aiheutuvista kustannuksista vastaa aiheuttaja.

VILLA ELBAN OIKEUS PERUA VARAUS

Villa Elballa on oikeus ylivoimaisen esteen kohdatessa peruuttaa varaus ilman asiakkaan suostumusta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Muista asiakkaalle mahdollisesti syntyneistä kuluista Villa Elba ei ole korvausvelvollinen.

MAKSU

Villa Elba veloittaa sovituista palveluista tilaisuuden jälkeen.

PIDÄTÄMME OIKEUDEN HINNANMUUTOKSIIN