elba logo

Villa Elballe on myönnetty Green Key -jatkosertifikaatti

Green Key -tuomaristo myönsi Villa Elballe jatkosertifikaatin

Villa Elba panostaa vahvasti vastuullisuuteen ja tuo sen asiakkailleen näkyväksi. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ympäristön hyväksi, muun muassa lajittelemalla, kierrättämällä ja valistamalla asiakkaitamme ympäristöystävälliseen elämäntapaan.

Green Key -sertifioidun kohteen tulee täyttää kaikki Green Key -kriteerien pakolliset kohdat sekä raportoida hakemuksessaan vastuullisuustyöstään. Ohjelmaan kuuluu paikan päällä tehtävät auditoinnit, jotka tehdään alussa vuosittain ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Merkin myöntää hakemuksen ja auditointiraportin perusteella ympäristönsuojelun, matkailu- ja majoitusalan sekä yritysvastuun asiantuntijoista koostuva Green Key -tuomaristo.

Green Key -ympäristösertifioituja matkailutoimijoita on Suomessa yli 160 kohdetta (tuomaristo 18.2.2022). Maailmanlaajuisesti Green Key toimii 65 eri maassa ja sertifikaatin on saanut yli 3 200 kohdetta.

Green Key on maailman johtava matkailualan ympäristömerkki. Green Key -kohteet ovat sitoutuneet noudattamaan kansainvälisen Green Key -ohjelman taloudellisia, sosiokulttuurisia ja ympäristökriteerejä, jotka koskevat muun muassa energiansäästöä, tehokkuutta veden käytössä, kierrätystä ja ympäristötietoisuuden kasvattamista. Green Key -ohjelma on kansainvälisen ympäristökasvatusjärjestön FEE:n (Foundation for Environmental Education) hallinnoima. Suomessa ohjelmaa hallinnoi FEE Suomen kokonaan omistama Going Green Oy, joka on yhteiskunnallinen yritys. www.greenkey.fi, www.greenkey.global.

Skip to content