elba logo

Villa Elban strategia 2024 – 2026

Villa Elban strategia 2024-2026

Strategiamme perustuu vahvasti nuorten tarpeisiin, ihmisoikeuksiin, osallisuuteen, turvallisuuteen ja luontosuhteen vahvistamineen. Prosessissa olemme pyrkineet ottamaan huomioon alueelliset erot, ilmastokriisin, polarisaation, hallitusohjelman ja sen puitteissa tehdyt päätökset sekä Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan.

Henkilöstö ja päätöksentekijät ovat olleet aktiivisesti mukana strategiaprosessissa. Nuorisotyössä tarvitaan kulttuurista herkkyyttä, kohtaamisen taitoa, sopeutumiskykyä, verkostoistumisosaamista ja yhteistyökykyä. Olemme siis laatineet strategian, joka yhdistää luovuutemme, asiantuntemuksemme ja voimavaramme. Verkostoidumme laajasti ja hyödynnämme kumppanuuksia varmistaaksemme, että lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa tuen kasvaakseen onnelliseksi omaksi itsekseen – aktiiviseksi ja empaattiseksi kansalaiseksi.

Nämä näkökulmat mielessä siirrymme seuraavalle kolmevuotiselle strategiakaudelle.

– Catarina Silvander, toimitusjohtaja, Villa Elba

Kolmen nuorta lähdössä Sup-lautailemaan

Villa Elban nuorisokeskusstrategia 2024-2026