elba logo

Youth can do it!

Youth can do it! vapaaehtoistiimihanke alkaa

Viikkojen valmistelut ovat takanapäin ja check-lista on täyttynyt OK! merkinnöillä, joten olemme valmiita vastaanottamaan vuoden kolmannen vapaaehtoistyöporukan Villa Elbaan. Hanke toteutetaan Euroopan Solidarisuusjoukot ohjelman avustuksella. Tässä Eurooppalaisen vapaaehtoistyöohjelman (EVS) korvanneessa uudessa ohjelmassa korostuu erityisesti solidaarisuus ja nuorten mahdollisuus olla mukana rakentamassa tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.

Vaikka solidaarisuus käsitteenä on laaja, meidän hankkeissamme se tarkoittaa sitä, että nuorilla on mahdollisuus konkreettisen tekemisen kautta tuottaa aidosti iloa ja hyvää mieltä paikallisyhteisössä. Me Elbassa panostamme paikallisten yhteistyökumppaneidemme kanssa hankkeisiin, joissa osallistuminen ja tekemisen kautta oppiminen on mahdollista ihan kaikenlaisille nuorille ja erityisesti haastavissa elämäntilanteissa oleville nuorille. Haasteet voivat esimerkiksi liittyä sosiaalisiin taitoihin, pitkäaikaissairauksiin tai vammoihin, työttömyyteen tai syrjäytymiseen. Nuorten osallistuminen mahdollistetaan järjestämällä kattava tulovalmennus, jonka jälkeen nuoria kannustetaan ja tuetaan mentorin ja tukihenkilöiden avulla löytämään omat vahvuutensa ja antamaan työpanoksensa hankkeen hyväksi.

 

Euroopan Solidaarisjoukot ohjelman tavoitteena on tukea nuoria työelämään. Hankkeissamme nuoret oppivat työelämän pelisääntöjä, vastuunottoa omasta toiminnasta ja kokemuksia siitä, miten tulee toimia saavuttaakseen niin itselle kuin yhdessäkin asetetut tavoitteet.

Youth can do it! hankkeen aikana eri puolilta Eurooppaa saapuvat vapaaehtoiset auttavat Kokkola Cup jalkapalloturnauksen ja Juku-leirin valmisteluissa ja toteuttamisessa sekä auttavat Villa Elbassa alueen ja välineiden ylläpitämisessä mahdollistaen lasten ja nuorten turvallisen liikkumisen alueella.

 

Kokkola Cup on yksi Suomen suurimmista lasten jalkapallotapahtumista kooten jalkapallosta kiinnostuneita lapsia ja nuoria myös ulkomailta. Vapaaehtoiset auttavat tapahtuman toteuttamisessa ja heidän tehtäviinsä kuuluu esimerkiksi jalkapallokenttien kunnossapitoa, ruohonleikkausta, kenttien merkitsemistä, majoituspaikkojen valmistelua, kioskien valmistelua ja tavaroiden lajittelua.

Villa Elbassa vapaaehtoiset tekevät käytännön työtä: välinehuoltoa, rakentavat ohjelmissa tarvittavia materiaaleja ja huolehtivat ympäristön turvallisuudesta. Nämä tehtävät tukevat myös Jukuleirillä tehtävää työtä: leirin rakennustyötä, eri toiminnoissa apuohjaajana toimimista ja leirin päätyttyä purkutöissä auttamista.

Jukuleirin tarkoituksena on innostaa lapsia liikkumaan ja tutustumaan erilaisiin lajeihin. Leirin osallistujille tarjotaan mahdollisuus tutustua eri urheilulajeihin ja nauttia liikkumisen riemusta. Jukuleirillä vapaaehtoiset auttavat leirin valmisteluissa, auttavat huoltohenkilöstöä esim. telttojen pystytyksessä ja ruokailuissa, auttavat ohjaajia työpajojen aikana ja ovat mukana järjestämässä muita leiriohjelmia. Leirin jälkeen vapaaehtoiset auttavat leirin purussa, alueen siivouksessa ja välineiden pakkaamisessa.

 

Tavoitteenamme on tehdä monikulttuurisuudesta luonnollinen osa lasten ja nuorten arkea. Tämän kaltaiset hankkeet, joissa vapaaehtoiset ovat osa paikallista yhteisöä, tukevat luonnollisella tavalla kulttuurienvälistä oppimista ja viestintää. Vapaaehtoiset ovat työyhteisönsä jäseniä ja heitä kannustetaan tuomaan esiin omaa kulttuuriaan sekä omia ideoitaan.

Kansainvälinen vapaaehtoispalvelu on oiva oppimisympäristö, jossa nuorilla on mahdollisuus oppia tuntemaan muita kulttuureja ja tehdä yhteistyötä eri kulttuureista tulleiden nuorten kanssa. Nuoret voivat laajentaa rajojaan, tulla suvaitsevaisemmaksi, mutta myös kehittää kielitaitoaan ja tietämystään muista maista ja kulttuureista.